Telenor øker prisen på Opplysningen

Telenor setter prisene for nummeropplysning kraftig opp.

For samtaler fra fastnettet til Opplysningen 1881 økes startprisen fra 0,59 kr til 3,07 kroner, eller 420 prosent, skriver TV2Nettavisen. Minuttprisen forblir uendret, og prisene på sms og sett-over tjenesten blir lik dagens pris.

For Opplysningen Utland 1882 øker minuttprisen alle samtaler på dagtid fra 15.89 kr til 17.20 kr. På kveldstid og i helger økes minuttprisen fra 19.84 kr til 22.48 kr.

Telenor begrunner prisøkningen med høye faste kostnader, og sier 1881 og 1882 ikke har økt prisene siden 1999.

- Derfor justeres prisene slik at de samsvarer med de reelle kostnadene ved å produsere Opplysningen 1881 og Opplysningen Utland 1882, heter det på Telenors hjemmesider ifølge TV2Nettavisen.

Til toppen