Telenor omorganiserer

Den tidligere telemonopolisten Telenor vil bli enda tydeligere overfor privat og bedriftsmarkedet og vil omorganisere deler av sin virksomhet i Norge i to deler. Mange får nye arbeidsoppgaver, men oppsigelser utelukkes likevel ikke.

- Dette er en naturlig konsekvens av at markedet endrer seg, og vi tilpasser oss markedet og viderefører de endringene vi startet i fjor da vi tilpasset oss børsnoteringen, sier pressetalsmann i Telenor, Steinar Ostermann.

I en børsmelding onsdag forteller Telenor at selskapet vil dele sin norske virksomhet i to deler, nemlig i privat- og bedriftsmarkedet. Det betyr at tidligere virksomheter som for eksempel Nextras virksomhet, ikke lenger blir en del av Nextra, men skal deles på den nye organisasjonen.

Den nye organisasjonen vil bidra til å realisere synergier på tvers av dagens organisasjon og til å oppnå en mer kostnadseffektiv drift, argumenterer Telenor i børsmeldingen.

Rent konkret vil privatdelen av Telenor inkludere telefoniløsninger for privatmarkedet, Telenor Internetts virksomhet i Norge og TV- og innholdstjenester fra Telenor Bredbåndstjenester. Bedriftsdelen av Telenor vil inkludere dagens Business Solutions, internettsatsingen mot bedriftsmarkedet i Nextra og andre bedriftsorienterte aktiviteter.

Fastnettoperasjon vil bli skilt ut fra Telenor Telecom og skal fokusere på produksjon av basistjenester og grossistsalg av kapasitet, transport og aksess.

Den eneste delen av Telenor som ikke berøres nå er mobilvirksomheten.

Ostermann sier til digitoday.no at det historisk sett viser seg at selskapet kommer styrket ut av omorganiseringer, også på bemanningssiden, men vil likevel ikke utelukke at oppsigelser kommer som følge av nyorganiseringen.

- At det får konsekvenser, der vi vil flytte på folk, det er helt klart, sier han.

De prosjektlederne som skal dra i land den nye organisasjonen er Morten Lundal, Stig Eide Sivertsen og Jan Edvard Thygesen, for henholdsvis bedrifts- , privat og fastnettdelen av Telenor. De får sommeren på seg til å fullføre jobben.

Til toppen