Telenor Online blir Nextel - skipperen forlater skuta

Telenor Online har byttet navn til Telenor Nextel. En ny strategi er lagt med vekt på internett som redskap for det profesjonelle markedet. Samtidig forsvinner adm dir Bent Brugård over i Telenor Plus.

Telenor Online har byttet navn til Telenor Nextel. En ny strategi er lagt med vekt på internett som redskap for det profesjonelle markedet. Samtidig forsvinner adm dir Bent Brugård over i Telenor Plus.

  • telekom
Logoen til Telenor Nextel.

Samtidig med at Telenor Online blir historie, går daglig leder Bent Brugård over i ny stilling i Telenor Plus. Fra dag én er det Morten Lundal som skal styre den nye skuta Telenor Nextel.

Under det nye navnet skal selskapet sky alt som heter redaktøransvar. Produktene skal være internett tilgang for private og for bedrifter, samt en serie nye bedriftsinformasjonsløsninger under navnet Nextra.

Dette skal være standardpakker som bedrifter kjøper for å få mer verdi ut av selve internett-tilknytningen. Navnet er valgt for å spille på assosiasjoner som "ekstra verdi fra inter/intranett", "nett ekstra betyr økt verdi på nettet" osv. Det nye selskapsnavnet viderefører dette, og gir samtidig assosiasjoner til idéer som "det neste som skjer innen telekommunikasjon osv."- Vi har som visjon å prege desktop'en til norske bedrifter, sier avtroppende leder Bent Brugård.

Dette skal gjøres ved å betrakte kombinasjonen intra/internett som et informasjonsflytsystem for profesjonelle brukere. Systemet består av fire komponenter:

  • tilgang til utvalgte bedriftsinterne nyheter
  • tilgang til utvalgte eksterne nyheter
  • tilgang til tjenester og informasjonslagre knyttet til bransjen bedriften opererer i
  • tilgang til det frie internettet gjennom en portner av typen SOL, dvs tjenesten Nextel utskildret før navneskiftet for ikke å forholde seg til innhold på internettet.

- Vi står helt fritt til å kople kundene til andre internett-gateways enn SOL, understreker påtroppende leder Morten Lundal. Som eksempel tenker Lundal seg at en Ford-forhandler i Drammen får interne nyheter fra Ford Norge og Ford internasjonalt, har tilgang til ulike informasjonskilder som har med bilbransjen generelt å gjøre, kan utnytte det samme hovedgrensesnittet til å kople seg på forskjellige eksisterende Ford-databaser, samt nyte SOL som utgangspunkt til å streife videre.

- Men det er ikke streifing som er det primære, sier Lundal. - Tvert om, budskapet vårt er at endelig skal internett bli nyttig, uten streifing og generelle gateways.At produktserien Nextra utelukkende skal dreie seg om standardpakker, er en sannhet med modifikasjoner.- Det ligger i sakens natur at vi vil måtte tilby en hel del skreddersøm, sier Lundal. - Rollen til Nextel kan sammenliknes med systemintegratorens. Men skreddersømmens oppgave er å knytte standardpakken sammen til informasjonsløsningene som allerede finnes i bedriften og som nå skal integreres i et enhetlig tilbud etter Nextra-modellen.

1996 var et svært ekspansivt år for Telenor Online. Tallet på privatkunder økte fra 12.000 til 65.000, med Schibsted Netts privatkunder kom selskapet opp i hele 115.000 "enbruker kunder". Tallet på bedriftskunder, kalt "flerbruker kunder" økte fra 110 til 490, blant dem er nær sagt samtlige av de virkelig store her i landet. Omsetningen økte fra 45 millioner kroner til 90 millioner, og tallet på ansatte fra 30 til 85 -- selskapet måtte dessuten ty til en god del konsulenthjelp.

-- Budsjettet for 1997 er godkjent med 300 prosent omsetningsvekst, til 250 millioner kroner, forteller Brugård.

-- Vi regner med å ha 130 ansatte ved slutten av året, og 200.000 privatkunder, 85.000 flere enn i dag. Vi tror det blir lettere å hanskes med veksten i 1997 enn med den i 1996, der vi er pinlig klar over at tjenesten vi leverte ikke har vært bra nok.

I annet halvår i fjor måtte selskapet prioritere investeringer i infrastruktur, slik at nye brukere kunne oppfatte internett som noe annet enn et evig opptatt signal. Følgen ble et underskudd på 7 millioner kroner. I år skal det investeres 100 millioner kroner i et nytt nettverk. I løpet av mai skal stamnettet besørges av et skalerbart ATM-nettverk med en kapasitet på 18 Mbps. Kontakten med utlandet skal utvides til 34 Mbps til sommeren.

-- I tillegg til større kapasitet, skal vi gjøre det lettere å differensiere kapasiteten, sier Brugård.

-- Det skal ikke bli slik at alle skal dele på alt. Kunder som er villig til å betale mer, skal få mer kapasitet.

-- Dette skal ikke gå på bekostning av privatkundene, forsikrer produktsjef Jørn Enersen.

-- Systemet skal dimensjoneres til å ta 450.000 kunder, mens vi bare regner med å få 200.000 innen utgangen av året. Vi innfører en annen struktur på nettet som gjør det enklere for oss å fordele kapasitet. Vi innfører også nye måter å måle bruken, med tanke på å sikre privatkunden tett opp til 100 prosent sannsynlighet for kontakt hver gang han vil kople seg til internettet. Når vi har finpusset systemet, skal vi ut med mer detaljerte målsettinger.

Mellom privatkundene og de store bedriftene, er det et hull i kundegrunnlaget som skal fylles i år. Telenor Nextra skal utarbeide pakker for nettilknytning via ISDN, beregnet på små bedrifter.

Andre nyheter er:

ISDN som sikring for faste linjer, slik at det trer i kraft automatisk dersom den faste linjen skulle falle utleveringstjenester for internettbrukere, for eksempel faks og teleksinternett e-post for selskaper som ønsker e-post med omverden uten å ha internett-tilgang fra maskiner i eget nettverk. Prisene på de nye produktene er ennå ikke avklart. De kommer i mars, i forbindelse med den egentlige lanseringen, sier Brugård.

- Da blir det definitivt slutt på internett som leketøy, sier Brugård.

- I stedet vil inntrykket feste seg: Internett er et redskap for det profesjonelle markedet.

Les også

Til toppen