Telenor: - Origo et "støtteprodukt"

Mens nettjenesten Origo rustes opp, erklærer adm dir i Telenor Plus at Telenor ikke har ambisjoner som innholdsleverandør. "Støtteprodukter", betegner Peter Pay den ambisiøse og svært omfattende redaksjonelle tjenesten.

Mens nettjenesten Origo rustes opp, erklærer adm dir i Telenor Plus at Telenor ikke har ambisjoner som innholdsleverandør. "Støtteprodukter", betegner Peter Pay den ambisiøse og svært omfattende redaksjonelle tjenesten.


- Vi har ingen ambisjoner om å fremstå som en tung medieaktør, sier Peter Pay, direktør i Telenor Plus, som eier Telenor Media og Telenor Online. Men til tross for Pays iherdige forsøk på å bagatellisere Telenor som medieaktør, skal innholds-flaggskipet Origo nå rustes opp.

Peter Pay beskriver innholdet på Origo som "støtteprodukter" til Telenors øvrige satsing. Og at innholdsproduksjonen til Telenor er forsvinnende liten i forhold til resten av gigantkonsernets virksomhet er ikke vanskelig å forstå. Men gjennom produkter som "Spinn" begynner Telenor for alvor å gjøre seg bemerket i elektroniske media. For innholdet på Origo ligger langt over hva man finner på Schibsted Nett.

- De tradisjonelle rollene mellom de forskjellige aktørene i dagens IT-samfunn er i ferd med å viskes noe ut. Distribusjonsrevolusjonen, som blant annet Internett har innført, gjør at Telenor kan bevege seg mot media, og at Schibsted kan bevege seg mot telekom. Dette skrittet er det ikke bare vi som tar, vi ser det samme i hele bransjen. Men vi har ingen ambisjoner om å bli noen stor medieaktør, forklarer Pay.

Telenor-direktøren er enig i at de elektroniske distribusjonsmetodene kan medføre rollekonflikter for de som velger å satse på flere hester. - Alle aktørene i dette markedet sliter med å finne sin plass. Det er krig, og når slaget pågår ligger kruttrøyken og skjuler landskapet. Dette vil være en prosess som vil pågå en stund framover, men når kruttrøyken letter vil nok rollemønsteret se svært annerledes ut enn det gjør i dag. Noen vil forsterke sin satsing og andre vil trekke seg tilbake, sier Pay.

Hva Telenor velger å gjøre når den tid kommer er Peter Pay forsiktig med å spå. Han understreker nok en gang at Telenors hovedrolle ikke er å produsere innhold, men å være distributør. - Vi skal legge til rette for innhold og transaksjoner. Det er Telenors viktigste oppgave i den elektroniske hverdag, sier Pay. Derfor skal nå Scandinavia Online og Origo nå rustes opp og spissprofileres. SOL skal være et nøytralt "hotell" for alle som ønsker å legge sine sider der, mens Origo skal utvide sin innholds-satsing.

- Det gjelder først og fremst innhold basert på våre kataloger, men også noe i retning "Spinn". Vi kommer til å vokte oss vel for å ikke skape konflikter i det elektroniske media-Norge. For vi ønsker ikke å komme i sterk konkurranse på mediasiden, understreker Pay. Telenor Plus har nå tatt mer kontroll over hva strategien til SOL og Origo skal være framover.

Peter Pay er sterkt uenig i Birger Magnus' uttalelse om at Telenor utnytter sin markedsmakt basert på monopolsituasjon når de nå produserer eget redaksjonellt innhold.

- Magnus glemmer at det ikke er noen monopolsituasjon på Internett. Det er jo nettopp den elektroniske distribusjonen som har gjort det mulig for oss å lage Origo. Men at Schibsted finner det ubehagelig at vi nå er medieaktør på Internett kan jeg godt forstå, sier Pay, som legger til at Telenor heller ikke finner det uproblematisk at Schibsted nå er teleaktør. Når det gjelder Magnus' antydninger om at Telenor ikke har den redaksjonelle tradisjonen til å være seriøs og presse-etisk, sier Pay kort at "det faller på sin egen urimelighet". (Se kommentaren til Cecilie Nordland, ansvarlig redaktør for Origo)

Hvor Telenor står "når kruttrøyken letter" gjenstår altså å se. Peter Pay vil ikke utelukke at Telenor vil konsentrere seg om å være en ren tele-aktør i framtiden. Men det gjenstår å se hva rollen til en tele-aktør vil utvikle seg til å være. - Rollen vil helt sikkert være forskjellig fra i dag, for den elektroniske framtiden er umulig å spå, konkluderer Pay.

Til toppen