Telenor outsourcer 430 av sine ansatte

Telenor fortsetter å rydde. Nå flyttes 430 ansatte ut - under protester fra EL og IT- Forbundet.

Telenor outsourcer 430 av sine ansatte

Telenor fortsetter å rydde. Nå flyttes 430 ansatte ut - under protester fra EL og IT- Forbundet.

IP-telefoni og mer bruk av mobil gjør at fasttelefoni-salget faller. I fjor høst lovet Telenor stor kostnadskutt i fasttelefoni-divisjonen. Nå kommer et av disse kuttene:

Telenor outsourcer såkalte "Feltservice" og deler av Plan og Utbyggingsfunksjonene. Cirka 430 ansatte flyttes over til selskapet Relacom innen 31. mars i år.

Feltservice er ansvarlig for å reparere feil og drive vedlikehold av Telenors telenett i Norge. Alle ansatte får tilbyd om ny jobb i Relacom og Telenor har forpliktet seg til å kjøpe tjenester frem til 2010.

Telenor vokser på mobil og bredbånd, men etterspørselen etter fastnetttjenester er synkende. telenor mener de var nødt til å gjøre noen grep etter ha ha gjennomgått nedbemanning fra 600 til 400 på få år.

- Vi må tilpasse virksomheten til de produktene som kundene kjøper, sier Norden-sjef Morten Karlsen Sørby til Dagensit.no.

EL og IT Forbundet er ikke enige i Telenors vurdering og beslutning.

- En beslutning om å outsource Telenors Feltservice er etter vår mening, uheldig og direkte skadelig for Telenor. En slik outsourcing kan gi økt sårbarhet for samfunnet i alvorlige krisesituasjoner. Telenor vil få vesentlig dårligere kontroll og styring med kvalitet og sikkerhet for egen infrastruktur. Det vil føre til en svekkelse av Telenors evne til mobiliserende innstats i alvorlige feilsituasjoner, skriver EL & IT Forbundet i en pressemelding.

Til toppen