Telenor på børs med kjempegjeld

Den rentebærende gjelden til Telenor setter de fleste andre lån her til lands i skyggen. For bare i løpet av de siste tre månedene har Telenor økt gjelda med 35 milliarder kroner og skylder nå drøye 54 milliarder kroner. Men nå mener selv Telenor at det er nok.

Den rentebærende gjelden til Telenor setter de fleste andre lån her til lands i skyggen. For bare i løpet av de siste tre månedene har Telenor økt gjelda med 35 milliarder kroner og skylder nå drøye 54 milliarder kroner. Men nå mener selv Telenor at det er nok.

I kvartalstallene som Telenor presenterte torsdag griner to tall mot nåværende og kommende eiere. Det er riktignok ingen overraskelse at Telenor har økt gjeld og redusert egenkapitalgrad. I sommer gav eierne tillatelse til at Telenor kunne låne seg ut over egenkapitalrammen på 42 prosent. Nå kommer utslagene, og de er enorme. For bare siden juli har Telenor økt lånebelastningen med 33 milliarder kroner, noe som har redusert egenkapitaldelen fra 41,6 prosent i sommer til 25,9 prosent i høst.
Slik kan Telenor skaffe seg alternativ kapital: Telenor kan selge aksjer for 23 milliarder raske

Dermed trenger Telenor penger. I første omgang regner Telenor med at pengene skal komme fra den planlagte børsintroduksjonen, som ubekreftede meldinger nå vil ha til skal skje 4. desember. Dette vil kunne tilføre selskapet inntil 25 milliarder kroner om regjeringen velger å selge ut 25 prosent og lar alt tilfalle Telenor ved en ren emisjon.


Men Telenor har som digitoday.no fortalte onsdag også en annen mulighet. For Telenor har avtaler med British Telecom om salg av aksjeposter i de to teleselskapene Esat Digifone og Viag Interkom for tilsammen 23,4 milliarder kroner.

Ifølge visekonsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, er Telenor allerede så godt belånt at det går ut over selskapets handlefrihet. - Vi er ved et slags form for tak, sier han til Aftenposten onsdag om selskapets lånevolum.

Til toppen