Telenor på jumboplass i tele-Norden

Telecom Finland er Nordens beste teleoperatør, mens Telenor ender på jumboplass, ifølge en internasjonal undersøkelse blant storforbrukree av teletjenester. Undersøkelsen gir dessuten svenske Tele2 nest beste karakter blant de nordiske telekomoperatørene.

Telecom Finland er Nordens beste teleoperatør, mens Telenor ender på jumboplass, ifølge en internasjonal undersøkelse blant storforbrukree av teletjenester. Undersøkelsen gir dessuten svenske Tele2 nest beste karakter blant de nordiske telekomoperatørene.

Telecom Finland ender i undersøkelsen opp med en sluttsum på 3,62 poeng av i alt fem oppnåelige, og blir bare slått av selskapene MCI, AT&T og Cable&Wireless.

Telenor får den dårligste poengsummen av de nordiske telekomoperatørene, nærmere bestemt 2,96.

Det finske televerket oppnår best poengsum på tjenestetilbudet, der ingen er i nærheten av selskapet med en poengsum på 4,3. Selskapet er også i toppen på kvalitet på telenettet, som er den eneste av de seks kriteriene som er vurdert der Telenor scorer forholdsvis høyt på med 4,0. Selskapet overgås av blant andre Tele Danmark som fikk 4,14. Generelt scorer alle de nordiske operatørene bra for nettet

Telenor (1,8) er dårlige på pris, og deler jumboplass med Telecom Italia (1,8), Portugal Telecom (1,82) og brasilianske Embratel (1,89). På kundeservice ligger Telenor (2,27) også på jumboplass sammen med Telefonica (2,44), det polske televerket (2,27) og Embratel (2,28).

Undersøkelsen er delt i to med de tradisjonelle operatørene på den ene siden, og nye operatører på den andre. Blant de nye operatørene er to nordiske med i undersøkelsen, Tele2 og den finske gruppen Finnet. Tele2 gjør det best på prisnivå med 4,25 poeng, mens Finnet-gruppen scorer bra for nettkvalitet og prisnivå.

Vel 800 internasjonale telekunder fra 85 land har svart på undersøkelsen som er gjort av Coma Renaissance på oppdrag av Communications Week International og Communicationa Week. I undersøkelsen er kundene blitt bedt om å vurdere teleselskap og rangere de etter en poengsum der høyest oppnåelige er 5. Telekundene har ikke fått oppgitt navn på teleselskapselskap, noe som medførte at det ble gitt opplysninger om ialt 203 ulike operatører.

De emnene selskapene er gitt karakter for er globale samarbeidspartnere, tjenestetilbud, nettkvalitet, prisnivå, kundeservice og internasjonale aktiviteter. Sistnevnte teller bare 25 prosent i forhold til totalsummen, blant annet fordi de nye operatørene ikke har hatt like store muligheter som de tradisjonelle operatørene.

Tre internasjonale teleallianser er vurdert av de som ble spurt. Global One endte opp som den beste, med 3,67 poeng, mens Concert endte med 3,5 og Unisource, der blant annet Telia er med, fikk 3,28 poeng. Global Ones fordeler, mener kundene, er de internasjonale samarbeidspartnerne og tjenestetilbudet, mens Concert scorer best på prisnivå og kundeservice. Unisource er best på ett område, nettkvalitet.

Her er tallene for de nordiske telekomselskapene:

TABELL 1: Globale partnere

SELSKAP POENG
1. Telia 3,94
2. Telenor 3,69
3. TeleDanmark 3,59
4. Telecom Finland/Sonera 3,35
5 Tele2 (S) 3,25
6. Finnet (SF) 2,20

TABELL 2: Tjenester

SELSKAP POENG
1. Telecom Finland/Sonera 4,3
2. TeleDanmark 3,82
3. Tele2 (S) 3,78
4. Telenor 3,53
5 Telia 3,52
6. Finnet (SF) 3,2

TABELL 3: Nettkvalitet

SELSKAP POENG
1. Telecom Finland/Sonera 4,25
2. TeleDanmark 4,14
3. Telenor 4
4. Tele2 (S) 3,89
5 Finnet (SF) 3,7
6. Telia 3,52

TABELL 4: Prisnivå

SELSKAP POENG
1. Tele2 (S) 4,25
2. Telecom Finland/Sonera 3,4
3. Finnet (SF) 3,3
4. TeleDanmark 3,18
5 Telia 3,09
6. Telenor 1,8

TABELL 5: Kundeservice

SELSKAP POENG
1. Tele2 (S) 3,67
2. TeleDanmark 3,64
3. Telecom Finland/Sonera 3,5
4. Finnet (SF) 3,4
5 Telia 2,61
6. Telenor 2,27

TABELL 6: Internasjonalt

SELSKAP POENG
1. Telia 2
2. Telenor 1
2. Telecom Finland/Sonera 1
4. Tele2 (S) 0
4. TeleDanmark 0
4. Finnet (SF) 0

TABELL 7: Total

SELSKAP POENG
1. Telecom Finland/Sonera 3,62
2. Tele2 (S) 3,58
3. TeleDanmark 3,49
4. Telia 3,27
5 Finnet (SF) 3,00
6. Telenor 2,96

(Kilde: Comminivations Week Int'l og The COBA Group)

Til toppen