Telenor påklager Sense-vedtak

Telenor påklager Post- og teletilsynets vedtak fra 23. juli som innebærer at Telenor må redusere prisene overfor Sense med 25 prosent. Det bekrefter Sigurd Sandvin overfor digi.no

- Vi sendte inn klagen i går, bekrefter informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil overfor digi.no.

Telenor Mobil reagerer både på prisen som Post- og teletilsynet har diktert og den modellen som Willy Jensens tallknusere har lagt til grunn for å beregne hva som er Telenors faktiske kostnader ved å produsere tjenester for blant andre Sense.

- Vi mener dagens prisnivå er kostnadsorientert og vi anfører i vår klage at det må være 'pris minus', ikke 'kost pluss' som skal legges til grunn i beregningene. Dessuten er det etter vårt syn ikke hjemmel i dagens lovverk å pålegge oss et nytt prisnivå med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2002, sier Sandvin til digi.no.

Telenor ber om at vedtaket får oppsettende virkning, det vil si at det ikke må iverksettes noe vedtak før Telenors klage er endelig behandlet av Samferdselsdepartementet.

- Dette er viktig for oss, for dersom PTs vedtak forlanges iverksatt, og vår klage senere blir tatt til følge, så er det allerede igangsatt en prosess som blir vanskelig å reversere, sier Sandvin til digi.no.

Post- og teletilsynets vedtak konkluderte med at Telenor Mobils nye priser til videreselgerne "skal beregnes slik at den samlede betalingen for disse volum, eksklusiv varekostnader i form av kostnader ved terminering i andre nett og roaming, ville blitt 25 prosent lavere enn den samlede betalingen basert på de prisene som faktisk gjaldt i perioden".

PTs begrunnelse bygger på en vurdering av at Telenor Mobils priser ikke er kostnadsorienterte, og vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2002. Vedtaket gjelder for Sense, men vil også få effekt for de øvrige tjenesteleverandørene på Telenor Mobils nettverk. Dersom vedtaket skulle bli endelig, vil det medføre en regnskapsmessig effekt for hele 2002 på omlag 70 millioner kroner for Telenor.

Les også:

Til toppen