Telenor planlegger bredbånds-boks for stua

Et nytt selskap i Telenor - Telenor Bredbåndstjenester - planlegger en felles bredbåndsboks for video, spill og Internett, forteller strategisjef Erik Nord.

Et nytt selskap i Telenor - Telenor Bredbåndstjenester - planlegger en felles bredbåndsboks for video, spill og Internett, forteller strategisjef Erik Nord.

Etter at fusjonen med Telia ble skrinlagt har Telenor har lagt nye planer. Som et brudd med fortiden, har Tormod Hermansen lansert to prosjekter på tvers av alle datterselskapene i Telenor. Prosjektene skal samle Telenors krefter på både bredbånds-tilgang og innhold for bredbånd.

- Samtidig har vi slått sammen Telenor Satelitte, Telenor TV distribusjon og en del av Elektronisk Marked under et nytt navn, Telenor Bredbåndstjenester, forteller Erik Nord, strategi- og informasjonsdirektør i det nye selskapet til digi.no.

Planen til Telenor og det nye selskapet er oppsiktsvekkende og svært ambesiøs. For hittil har alle planer om Interaktivt TV og Internett-på-TV, blant annet Microsoft WebTV falt i fisk. (Les egen sak: Microsoft skrinlegger WebTV-prosjekt)

- Vi vil lansere et tilbud for bredbåndsnettverk med en ferdig innholdspakke. Dette skal leveres til kundene gjennom en TV-boks som kan kunne kobles til både kabel, satellitt, trådløse datanettverk, ADSL-telefonlinjer og fremtidige høyhastighets mobilnett, forteller Nord til digi.no.

Nord forteller at Telenor er ferdig med spesifikasjonen for den nye TV-boksen og forhandler allerede med flere store produsenter om å få en skreddersydd boks til det nordiske markedet.

Hittil har Telenors forskjellige nettverk levd sine egne liv og konkurrert mot hverandre, men nå er planen at kundene ikke tenke så mye på linjetype, men få flere nettverk på kjøpet når de velger en innholds- og tjenestepakke.

Tidshorisonten for Telenors plan er også kort - to til tre år. Det er hva Telenor tror det vil ta dem å få ut første generasjon bredbåndsnett til store deler av befolkningen. For det haster for Telenor skal de fortsette å vokse.

Bredbåndboksen
Den nye TV-boksen kommer i flere versjoner, men den dyreste vil kunne kobles til både kabel, radio, ADSL og andre DSL-versjoner samt UMTS. Med en harddisk vil du kunne ta opp programmer. Innholdet du vil få er video, spill, banktjenester, chat, vanlig telefon, epost og ikke minst vanlig surfing. For Telenor skal bruke neste versjon av TV-bransjens sendestandard DVB som vil gi både Java og HTML. Dermed kan den nye boksen kunne vise nesten alle Internett-sider. Telenor vil ikke si hvilke produsenter de forhandler med.

- Prisene på rene telelinjer går bare en vei - nedover. Vi må derfor i stedet skape nye tjenester. Samler vi Telenors forskjellige ressurser er vi den eneste leverandøreren som sitter på flere linjenettverk og ikke minst innholdrettigheter, påpeker Nord ovenfor digi.no.

Problemet, mener Nord, er at de forskjellige nettverkene har forskjellige overføringshastigheter, men ikke alle egner seg til toveis kommunikasjon. Kjernen i Telenors system blir derfor ADSL, neste generasjon ISDN som trolig skal lanseres for hjemmemarkedet til sommeren. Dette gir 2-6 Mbit fart. I tillegg ønsker Telenor å bygge ut det omstridte digitale TV-overføringsnettverket.

- Å bygge ut et digitalt TV-nettverk vil gi de fleste norske husstander et kraftig enveis bredbåndsnettverk og lette trafikken på de andre nettverkene. Halvparten av dette nettverket er bygget ut, så får vi ja fra Stortinget kan vi være ferdig allerede i løpet av 12-18 måneder, mener Nord.

Samtidig skal Telenor lappe på den største svakheten på det åpne Internett: mangel på sikkerhet og betaling.

- I vårt lukkede nett skal innholdsleverandører kunne ta seg betalt for TV-programmer, spill og annet innhold med full sikkerhet. Vi tror at muligheten for å ta seg betalt vil skape mye nytt innhold, sier Nord til digi.no.

Telenor har enda mer ambisiøse planer. I løpet av fem år tror Telenor at de vil kunne levere en båndbredde på hele 26-52 Mbit (nei, dette er ikke en stavefeil) til alle norske husstander.

- Mye av investeringene er allerede tatt og stamnettet vårt kan lett bygges ut til å håndtere denne typer båndbredde til en forbrukerpriser, forteller Nord.

Til toppen