Telenor planlegger nye oppsigelser

Telenors inntekter på fastnettet faller og selskapet planlegger nye nedbemanninger.

Telenors inntekter på fastnettet faller og selskapet planlegger nye nedbemanninger.

Kundene dropper fasttelefonen. Det fører til nye kutt i Telenor. 1,5 milliarder kroner i kostnadskutt med effekt fra 2007, ble varslet onsdag. Telenor-aksjen stupte på Oslo Børs onsdag formiddag.

I Telenor er det først og fremst mobilmarkedet som vokser, spesielt internasjonalt. Mobilkundene står nå for 53 prosent av driftsinntektene. Tallet på mobilabonnenter økte med 2,4 millioner i første kvartal til 21,4 millioner.

Da resultatet for første kvartal ble presentert onsdag, konstaterte konsernsjef Jon Fredrik Baksaas at en stadig større andel av Telenors driftsinntekter og resultater kommer fra mobilvirksomhetene utenfor Norge.

- Vi forventer at denne utviklingen fortsetter. Vi ser en tydelig trend i markedet for telefonitjenester der mobil- og bredbåndstelefoni øker på bekostning av tradisjonell fasttelefoni. Den forventede tilbakegangen i inntekter og resultater fra området for fasttelefoni vil bli møtt med nødvendige kostnadsreduksjoner og forbedringer, sa Baksaas.

Totalt gikk driftsinntektene i området som heter Fixed Norge ned med 4,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Reduksjonen i telefoni- og datainntekter ble bare delvis kompensert av veksten i antall ADSL-abonnenter.

Kostnadene i Fixed skal dermed reduseres med 1,5 milliarder. Men hvor mange årsverk dette innebærer var ikke Baksaas konkret på onsdag.

- Alle detaljer er ikke på plass. Men det er klart at med dagens teknologiske utvikling betyr en effektivisering også en reduksjon i antall årsverk, sa han.

Telenor avsluttet for kort tid siden sitt forrige innsparingsprogram, Delta4, hvor det ble spart inn over fire milliarder kroner.

Tallene Telenor la fram onsdag var dårligere enn ventet, og aksjen fikk hard medfart da Oslo Børs åpnet onsdag formiddag. En halv time etter åpning hadde verdien av Telenor-aksjene gått ned med over sju prosent.

Resultatet før skatt endte på 2.815 millioner kroner mot 5.033 millioner i første kvartal i fjor. Reduksjonen i resultatet før skatt skyldes i stor grad at det i første kvartal i fjor ble inntektsført en gevinst på 2,6 milliarder kroner etter salget av det greske mobilselskapet Cosmote.

Men heller ikke driftsresultatet sto i forhold til forventningene. Markedet ventet et resultat på 5,5 milliarder kroner, mens resultatet Baksaas kunne presentere var 5,1 milliarder. Det er 58 millioner mer enn i første kvartal i fjor.

Marginen for driftsresultatet falt med 2 prosentpoeng fra i fjor til i år. Den var 33,4 prosent i første kvartal i år mot 35,4 prosent i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte i første kvartal i år til 15,3 milliarder kroner, en økning på 7,2 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, men godt under analytikernes forventninger som lå på et gjennomsnitt på drøye 16 milliarder.

Til toppen