Telenor: - Prisene ned totalt sett

Telenor øker startprisen for en samtale fra fasttelefon med fire øre per samtale samtidig som det blir billigere å snakke i telefonen når en ringer til utlandet. - Det er ingen automatikk i dette, sier informasjonsdirektør i Telenor Privat, Ole Tom Nomeland.

Telenor øker startprisen for en samtale fra fasttelefon med fire øre per samtale samtidig som det blir billigere å snakke i telefonen når en ringer til utlandet. - Det er ingen automatikk i dette, sier informasjonsdirektør i Telenor Privat, Ole Tom Nomeland.

I kampen om telefonikundene har Telenor og Tele2 jenket prisene betydelig ned på samtaler til de mest brukte utenlandsdestinasjonene for norske telefonikunder de siste dagene.

Telenor har imidlertid valgt å øke startavgiften med fire øre til 49 øre, men Nomeland mener dette ikke undergraver prisreduksjonene.

- Dette er et ledd i en total prisjustering, og våre kunder får samlet sett en reduksjon på samtaler fra fast til mobil og til utenlandsdestinasjonene. Dette gir en netto reduksjon for kundene, sier Nomeland, som ikke vil si hvor mye reduksjonen utgjør totalt sett.

- Jeg kan ikke si hva reduksjonen totalt sett er for kundene men den er ikke ubetydelig, sier han.

Tidligere har nettopp totalbeløpet for prisreduksjonen vært et godt argument for Telenor for å forklare at prisene går ned.

- Tidene endrer seg med en tøffere konkurranse, er Nomelands kommentar til at selskapet ikke lenger vil gi omfanget av prisreduksjonen i antall millioner kroner.

- Er de prisjusteringene vi har sett de siste dagene et ledd i det Tormod Hermansen varslet for noen uker siden, om at selskapet skulle kjempe hardere om kundene i Norge?

- Du kan godt si det, svarer Nomeland som peker ut de selskapene som er mest aggressive i markedet og som har flest kunder til de hardeste konkurrentene for Telenor.

- Er det langt fram til det punktet hvor det blir gratis å snakke i telefonen?

- Generelt sett kan jeg si at konkurransen virker positivt for alle som bruker telefon, og våre kunder skal nyte godt av det. Vi ser en tendens i markedet at en går bort fra minuttforretning, heller tjene penger på innhold og tjenester. Men når dette krysningspunktet kommer, vil jeg ikke si noe om.

- Det er med andre ord snakk om når og ikke hvis?

- Man skal tjene penger på noe. Vridningen en ser i markedet er en overgang til andre ting som gir merverdi.

Til toppen