Telenor-privatisering etter planen

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at delprivatiseringen av Telenor vil gå etter planen.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at delprivatiseringen av Telenor vil gå etter planen.

Delprivatisering og børsintroduksjon går etter planen, sa statsministeren på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Han påsto han aldri hadde noen reell frykt for at fusjonen mellom Telenor og Telia noen gang skulle strande, men erkjente at en kom i en ny situasjon da EU-kommisjonen kom med sine nye krav til selskapene i juni, da en måtte lete etter nye løsninger.

- Hvis vi ikke hadde stanset spekulasjonene nå, ville det kunne få konsekvenser for tilliten til selskapet, sa Bondevik, men opplever ikke at situasjonen kom så langt av gårde at dette får langvarige følger for selskapet.

Bondevik sa at regjeringen er godt fornøyd med at fusjonen mellom Telenor og Telia nå har fått en løsning

Han understreket at det var viktig med en avklaring, som viser at samarbeidsavtalen fra i vår står ved lag og at begge regjeringer har tillit til ledelsen i det nye selskapet.

Bondevik hadde torsdag ettermiddag en telefonsamtale med den svenske statsminister Göran Persson, og de to statsministrene ble enige om at en nå hadde et godt grunnlag å jobbe videre med.

Men verken han eller samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll ville være med på at all uro omkring fusjonen ville få konsekvenser for verdifastsettelsen av teleselskapet.

Fjærvoll erkjente at et til tider var harde forhandlinger mellom eierne og selskapene knyttet til spørsmålene som kom opp etter at selve fusjonsavtalen var signert, og da i første rekke knyttet til verdifastsettelse av kabel-TV infrastrukturen og de kravene EU-kommisjonen stilte for å akseptere en fusjon.

Om det nye teleselskapets nye styreleder, nøyde Fjærvoll seg med å si at eierne ikke føler at det er behov for en arbeidende styreleder for selskapet, selv om Kark skal være heltidsansatt i Telia.

Både Fjærvoll og Bondevik gjorde alt de kunne for ikke å legge noen skyld på noen parter i forhold til bråket rundt fusjonen de siste ukene.

Fjærvoll kunne også avsløre at de norske eierne trolig har gitt etter på et punkt; nemlig at aksjene som den norske regjeringen ikke vil bli solgt med rabatter til folk flest.

I en utredning der en har tatt for seg ulike incentiver som snart er klar, tas det utgangspunkt i at alle aksjer skal behandles på samme måte med hensyn til pris, men at de to regjeringene vil kunne ha ulike virkemidler for å selge aksjene.

Til toppen