Telenor: - Problematisk med to myndigheter

- Det er helt klart et problem at vi i Norge må forholde oss både til Konkurransetilsynet og til Post- og teletilsynet, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor til digi.no.

- Det er helt klart et problem at vi i Norge må forholde oss både til Konkurransetilsynet og til Post- og teletilsynet, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor til digi.no.

Telemarkedet reguleres i dag av både Post- og teletilsynet (PT) og Konkurransetilsynet. Dette skyldes at det er PT som i utgangspunktet har ansvaret for telesektoren, mens Konkurransetilsynet har ansvaret for "virksom konkurranse", uavhengig av bransjer og sektorer.

Direktør Einar Hope i Konkurransetilsynet har gjentatte ganger bedt om at den delen av PTs virksomhet som berører vurderinger av hvordan markedet fungerer, blir overført til Konkurransetilsynet. Han har også bedt om styrket bemanning av Konkurransetilsynet. På samme måte har Hope bedt om å overta reguleringen av kraftmarkedet hvor NVE spiller en tilsvarende rolle som PT spiller i telesektoren.

- Det helt klart problematisk at vi må forholde oss til "to myndigheter" på de samme problemstillingene, sier Magnus Dokset til digi.no.

- I tillegg risikerer vi jo en gang at de to tilsynene lander på ulike konklusjoner i vurderingen av det samme spørsmålet. Hvordan det skal håndteres er det vel ingen som har klart for seg, påpeker Dokset.

Til toppen