Telenor Programvare shopper konsulenter

EDB ASAs fusjonspartner Telenor Programvare har inngått avtale om kjøp av konsulentselskapet Bergen Data Consulting.

EDB ASAs fusjonspartner Telenor Programvare har inngått avtale om kjøp av konsulentselskapet Bergen Data Consulting.

Bergen Data Consulting (BDC) er et IT-konsulentselskap med 85 ansatte stasjonert - som bedriftsnavnet indikerer - i Bergen.

Selskapet har kompetanse på stormaskiner, nettverk og IT-drift. Blant de største kundene er Telenor og Telenor Novit. BDC omsatte for 115 millioner kroner i 1998 og 120 millioner kroner i 1997 med resultat etter skatt på henholdsvis 9,6 millioner og 9,3 millioner kroner.

Kjøpet skjer med oppgjør i kontanter. I første omgang skal Telenor Programvare kjøpe 34-40 prosent av selskapet med en minimumspris på 21,3 millioner kroner for de første 34 prosentene. Telenor Programvare har så rett og plikt til å kjøpe seg opp til 93,8 prosent av selskapet til en pris som er avhengig av BDCs inntjening.

Til toppen