Telenor Programvare shopper konsulenter

EDB ASAs fusjonspartner Telenor Programvare har inngått avtale om kjøp av konsulentselskapet Bergen Data Consulting.

Bergen Data Consulting (BDC) er et IT-konsulentselskap med 85 ansatte stasjonert - som bedriftsnavnet indikerer - i Bergen.

Selskapet har kompetanse på stormaskiner, nettverk og IT-drift. Blant de største kundene er Telenor og Telenor Novit. BDC omsatte for 115 millioner kroner i 1998 og 120 millioner kroner i 1997 med resultat etter skatt på henholdsvis 9,6 millioner og 9,3 millioner kroner.

Kjøpet skjer med oppgjør i kontanter. I første omgang skal Telenor Programvare kjøpe 34-40 prosent av selskapet med en minimumspris på 21,3 millioner kroner for de første 34 prosentene. Telenor Programvare har så rett og plikt til å kjøpe seg opp til 93,8 prosent av selskapet til en pris som er avhengig av BDCs inntjening.

Til toppen