Telenor-protokoller til Stortinget?

Nå vil Justisdepartementet vurdere om Stortinget skal på tilgang til prokollene over hvem som er blitt telefonavlyttet.

Nå vil Justisdepartementet vurdere om Stortinget skal på tilgang til prokollene over hvem som er blitt telefonavlyttet.

Det sier statssekretær i Justisdepartementet Atle Hamar til NRK Tekst-TV. Samtidig sier historiker og tidligere medlem av Lund-kommisjonen, Berge Furre, at protokollene bør bli tilgjengelig for dem som får innsyn i sine mapper hos Politiets overvåkingstjeneste.

At protokollene eksisterte har vært ukjent for dagens Telenor-ledelse, Justisdepartementet, Lund-kommisjonen og Riksadvokaten.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han visste Telenor registrerte avlyttingssaker, men ikke at registreringen var så omfattende og foregikk så lenge.

Furre sier til NTB at da telefonavlytting ble lovfestet i 1960, fikk POT en instruks om å protokollføre avlyttingssakene.

- Det interessante spørsmålet her er hvorvidt disse registrene til Telenor inneholder mer enn Overvåkingspolitiets egne protokoller - hvorvidt det har foregått telefonavlytting ut over det som Overvåkingspolitiet offisielt protokollerte, sier han.

Furre mener det er viktig at Telenors materiale blir samlet inn og dokumentert. Han tror det kan dukke opp nye overvåkingssaker i Telenor-materialet hvis det omfatter alle avlyttingssaker etter krigen. Furre kritiserer ikke Telenor for sin registrering av telefonavlytting, men spør om dette er et bevisst hemmelighold.

Til toppen