Telenor prøver på nytt i India

Alle nødvendige søknader og garantier er levert.

Telenor prøver på nytt i India
Telenor håper at deres nye selskap Telewings skal kunne ta over etter Uninor, og at de skal få overført Uninors eiendeler til Telewings. Bilde: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images/All Over Press

Telenor melder at de har søkt om prekvalifisering for å delta i den varslede auksjonen av GSM-lisenser i India. Dette er lisenser som ble trukket tilbake av det indiske telekommunikasjonsdepartementet som følge av en korrupsjonsskandale. Telenors tidligere indiske partner Unitech var blant dem som ble fratatt lisens.

Søknaden om prekvalifisering er levert av Telewings Communication Services Private Ltd, en heleid datter av Telenor.

Telenor mener å ha levert en søknad med all nødvendig dokumentasjon og finansielle garantier, og venter følgelig at den innvilges. De presiserer at en endelig beslutning om å delta i auksjonen først vil bli tatt i det auksjonen starter.

Telenor fortsetter arbeidet med å få på plass en ny indisk partner, og for å overføre alle eiendelene i Uninor – fellesselskapet med Unitech, som fortsatt står for Telenors drift i India – til det nye selskapet. Går dette i orden vil Telenor i hovedsak ha berget sine investeringer i landet.