Telenor punger ut 275 millioner i forlik

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas graver dypt i pungen for å få tvisten med kypros-selskapet WR Com Enterprises Ltd ut av verden.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas graver dypt i pungen for å få tvisten med kypros-selskapet WR Com Enterprises Ltd ut av verden.

Striden med kypriotiske WR Com Enterprises Ltd. skriver helt tilbake til 1998.

Bakgrunnen for rettstvistene var et påstått kontraktsbrudd da Telenor B-Invest AS solgte Cosmote-aksjer til WR Com Enterprises Ltd og Telenor Greece AS kjøpte de aksjene WR Com Enterprises hadde i Telenor B-Invest AS.

Telenor B-Invest var et holdingselskap som eide 30 prosent av aksjene i Cosmote. Telenor Mobile Communications AS og WR Com Enterprises eide henholdsvis 73,33 og 26,67 av aksjene i Telenor B-Invest.

Høsten 2000 solgte Telenor B-Invest åtte prosent av aksjene i Cosmote til WR Com Enterprises samtidig som Telenor Greece kjøpte alle aksjene WR Com Enterprises-eide i Telenor B-Invest. Kravet for det påståtte kontraktsbruddet oppsto som følge av disse transaksjoner.

Ifølge dommen avsagt av byretten i Athen i januar 2003 hadde WR Com Enterprises et krav på hele 530 millioner kroner mot Telenor Mobile Communications AS.

Nå har imidlertid Telenor inngått forlik med WR Com Enterprises Ltd. Forliket innebærer at Telenor betaler kyprioterne en totalsum på 33,6 millioner euro - omlag 275 millioner norske kroner.

Forliket som er inngått innebærer at all rettsforfølgelse er avsluttet og at arresten i Telenors Cosmote-aksjer oppheves, opplyser Telenor i en pressemelding.

Som et resultat av forliket vil Telenor foreta en reversering av tidligere kostnadsavsetninger med cirka 300 millioner kroner, i hovedsak på regnskapslinjene for skatt og rentekostnader.

–Dette er en prosess som har vart siden 1998, og alle uenigheter er nå forlikt, sier kommunikasjonsdirektør Dag Vangsnes i Telenor Mobile til NTB.

Til toppen