BEDRIFTSTEKNOLOGI

- Telenor-rabatter begrenser telekonkurransen

Konkurransetilsynet mener rabattavtalene Telenor har inngått med NBBL og OBOS er konkurransehemmende, og varsler inngrep mot punktene i avtalen som omfatter rabattbetingelser og bindingstid.

4. juni 1998 - 12:11

Telenor Privat inngikk 11. februar rabattavtaler med Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og noen dager senere med Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) og Ungdommens Selvbyggerlag (USBL). Avtalene gir borettslag innenfor organisasjonene anledning til å tegne treårige avtaler som gir en grunnrabatt på 600 kroner per år, fordelt med 180 kroner på lokalsamtaler og 420 kroner på fjern-, internasjonale-, og mobiltermonerte samtaler. I tillegg kommer volumrabatter for telefonregninger over 4000 kroner.

Rabattavtalene, som omfatter de borettslagene som får minst 90 prosent oppslutning om å knytte seg til avtalene, er konkurransehemmende, mener Konkurransetilsynet. Inntil 330.000 husstander som er tilknyttet de tre boligsammenslutningene kan benytte seg av rabattavtalene.

Seksjonssjef i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle, sier til digi.no at tilsynet varsler inngrep mot de punktene i avtalen mellom Telenor og NBBL/OBOS som gjelder rabattbetingelser og bindingstid. Varselet kan i ytterste konsekvels føre til at avtalenes punkter om grunnrabatt på 600 kroner og bindingstid på tre år forbys.

Telenor Privat har to uker på seg til å kommentere Konkurransetilsynets varsel.

Det var Tele2 som i brev av 13. februar anmodet Konkurransetilsynet om å granske avtalen. Også Janco Multicom har klaget på avtalene, men det skjedde ikke før sist uke.

Konkurransetilsynet mener Telenor har vesentlig markedsmakt i markedet for fastnett-telefoni til privatkunder, og denne situasjonen har ikke endret seg vesentlig etter årsskiftet. Tilsynet skriver: "[...]med bakgrunn i dette blir det derfor en sentral oppgave å hindre at Telenors kontroll over aksessnettet medfører at konkurransen på de delene av markedet hvor det er en viss grad av konkurranse, begrenses ytterligere."

Tilsynet skriver i sin vurdering at de er positive til rabattkonkurranse, men at dominerende aktører (som Telenor, red.anm.) kan "implementere rabattsystemer som begrenser konkurransen på lang sikt". Om de eksisterende avtalene skriver Konkurransetilsynet: "Tilsynet mener rabattstrukturen i de inngåtte avtalene inneholder lojalitetsskapende elementer, at rabatten ikke er kostnadsorientert, samt at bindingstiden kan sementere et konkurransemessig problem."

Om grunnrabatten på 600 kroner skriver tilsynet at det kan være vansklig for kundene å vite når en har ringt for dette beløpet, noe som kan medføre at flere kunder ringer for et større beløp enn det rabatten virkelig er på i stedet for å vurdere andre teleoperatører. På denne måten mener tilsynet at avtalene kan "bidra til at en større del av trafikken fra kunder innen NBBL/OBOS/USBL blir forbeholdt Telenor enn det som direkte følger av fribeløpet."

Konkurransetilsynet mener grunnrabatten på 600 kroner direkte strider mot konkurranseloven, ved at den er ineffektiv - gratis for kundene å få - og ikke følger lovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Tilsynet legger vekt på at "Telenors konkurrenter, som må betale samtrafikkavgifter til Telenor for all trafikk, vanskelig kan tilby tilsvarende rabattkonsepter".

Tilsynet har ingen bemerkninger til volumrabattene som i avtalene oppnås når kundene ringer for mer enn 4000 kroner. I disse rabattene får OBOS/USBL-medlemmer 25 prosent rabatt på beløpet mellom 4000 og 5000 kroner på en årlig telefonregning, 30 prosent for beløp mellom 5000 og 6000 og 35 prosent over 6000 kroner, mens en i NBBL-avtalen opererer med fem prosent lavere rabattsats.

Konkurransetilsynet mener at de treårige avtaleperiodene gjør at liknende muligheter blokkeres for Telenors konkurrenter, og avtaleklausulen om reforhandling er heller ikke god nok, mener tilsynet, som krever at prosessen med reforhandling er så tidkrevende at konkurrentene "reelt sett trolig er forhindret fra å få til slike samarbeid med disse kundegruppene."

digi.no kommer snart tilbake med flere kommentarer til Konkurransetilsynets vedtak.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.