Telenor rapporterer om fem nye dødsulykker

Etter en gjennomgang av underleverandørene sine, viser det seg at flere har dødd på jobb i Grameenphone.

Telenor rapporterer om fem nye dødsulykker

Etter en gjennomgang av underleverandørene sine, viser det seg at flere har dødd på jobb i Grameenphone.

Ytterligere fem personer har mistet livet i Bangladesh det siste året i forbindelse med arbeid for Telenors underleverandør Grameenphone.

Fra før er det kjent at i alt fire personer har mistet livet under arbeid for Telenors underleverandør i Bangladesh.

Det kommer fram i en oversikt Telenor har utarbeidet som et ledd i arbeidet med å gå gjennom virksomheten til sine underleverandører, etter avsløringene i den danske TV-dokumentaren «Et tårn av løfter» i mai.

- Dessverre har flere personer mistet livet på jobb for våre leverandører i Bangladesh, og vi beklager ethvert dødsfall. Som jeg tidligere har sagt, smerter dette oss, og bedre systemer og kontrollrutiner for oppfølging av selskapets underleverandører har høy prioritet, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor i en pressemelding.

Til sammen har ni personer mistet livet i forbindelse med arbeid hos Telenors underleverandør Grameenphone. Fire av dødsfallene har vært omtalt i pressen tidligere. De nye dødsfallene har oppstått grunnet hjertestans, slangebitt, fall fra stillas, fall fra antennemast og fall fra tak.

Tidligere har det vært avdekket at to personer mistet livet etter kontakt med strømførende ledninger, en ung jente mistet livet etter kontakt med et strømførende gjerde og en arbeider omkom i et syrebad.

Ifølge Telenor har Grameenphone iverksatt en rekke opplæringsprogrammer og holdningsskapende tiltak for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) blant sine ansatte og hos sine underleverandører.

Tiltakene omfatter blant annet førstehjelp, helse og hygiene, trafikksikkerhet, generell sikkerhetstrening og bruk av personlig verneutstyr

I tillegg er det rapportert om to dødsfall etter sivile trafikkulykker der Grameenphones biler har vært involvert. (©NTB)

Til toppen