Telenor-regning ender i Høyesterett

En teletorgregning fra Telenor Mobil ser nå ut til å kunne ende i Høyesterett. En Telenor Mobil-kunde mener han ikke skal betale en regning fra Telenor Mobil fordi han ikke har ringt.

En teletorgregning fra Telenor Mobil ser nå ut til å kunne ende i Høyesterett. En Telenor Mobil-kunde mener han ikke skal betale en regning fra Telenor Mobil fordi han ikke har ringt.

Telenor Mobil-kunden fra Akershus tapte saken i Eidsivating Lagmannsrett for få uker siden. Retten mente at mannen både var ansvarlig for samtalene tatt med hans telefon, og at han heller ikke kunne dokumentere at han hadde forsøkt å få sperret telefonen sin. Kundens totale regning er nå oppe i hele 250.000 kroner, som inkluderer både de opprinnelige regningene på 31.000 kroner, renter på beløpet, samt egne og motpartens saksomkostninger. Det er forbrukeradvokaten Ola Fæhn som representerer kunden, og han sier han er skuffet over dommen fra lagmannsretten.

- Denne saken blir anket til Høyesterett. Min klient er helt klar på at han ikke har ringt, sier Fæhn til Forbrukerrapporten på nett.

- Det er ingen tvil om at det skjer hacking, eller tapping av mobiltelefoner. Det er teknisk mulig, selv om det foreløpig ikke er avslørt at det er gjort mot GSM-abonnenter, sier Fæhn.

Han mener også Telenor Mobil har urimelige abonnementsvilkår, som gjør at kundene nærmest må bevise uskyld.

Til toppen