Telenor risikerer millionkrav fra kommune-Norge

Denne uken sitter representanter for Nesset kommune og Telenor i Romsdals herredsrett for å argumentere hvorfor/hvorfor ikke Telenor må betale eiendomsskatt på all infrastruktur og ikke bare bygninger. Vinner Nesset fram med sitt krav kan Telenor vente millionkrav fra over 200 kommuner i landet.

Denne uken sitter representanter for Nesset kommune og Telenor i Romsdals herredsrett for å argumentere hvorfor/hvorfor ikke Telenor må betale eiendomsskatt på all infrastruktur og ikke bare bygninger. Vinner Nesset fram med sitt krav kan Telenor vente millionkrav fra over 200 kommuner i landet.

I dag er det befaring på Nesset og i Molde etter at tirsdagen ble benyttet til partenes innledningsforedrag.

Saken skriver seg fra et skattekrav som ble ilagt Telenor av takstnemda i Nesset kommune i Møre og Romsdal for 1997, 98 og 99 på alle eiendommene Telenor hadde i kommunen, og ikke bare bygninger. Kravet er beskjedent nok, og for inneværende år er Telenor liknet for 38.000 kroner, men denne saken betyr mye mer for Telenor.

For vinner Nesset kommune fram med sitt krav vil over 200 andre kommuner i landet der Telenor har teleinfrastruktur fremme sine krav om eiendomsskatt. Telenor Nett har bokført verdien på selskapets lokal- og fjernnett på ti milliarder kroner, og med en eiendomsskatt på 0,7 prosent vil Telenor kunne ende med en ekstra skatteregning fra en rekke av landets kommuner på til sammen 70 millioner kroner.

Tidligere, mens Telenor var en del av forvaltningen, var selskapet unntatt for skattereglene, men etter omdannelsen til statsaksjeselskap i 1994 mener takstnemda i Nesset kommune at Telenor må betale eiendomsskatt også for kabler som er gravd ned.

Telenor bestrider kravet og mener det finnes rettspraksis for at Telenor Nett ikke er inkludert i eiendomsskattegrunnlaget, blant annet fordi Telenor ikke produserer innholdet på kablene.

Ifølge Romsdals Budstikke er partene enige om sakens prinsippielle betydning, noe som kan tyde på at dette er opptakten til en sak som i rettslig sammenheng ikke er over når dommen foreligger senere i sommer.

Sluttprosedyrene avsies etter planen torsdag.

Til toppen