Telenor samler IT-styrkene

Telenor Bedrift har skilt ut en egen IT-divisjon som skal tilby installasjon, drift og vedlikehold på et vidt spekter av plattformer.

Telenor Bedrift har skilt ut en egen IT-divisjon som skal tilby installasjon, drift og vedlikehold på et vidt spekter av plattformer.

Telenor øker satsningen som serviceleverendør ved å skille ut deler av Telenor Bedrift som egen IT-divisjon.

Telenor Bedrift, Divisjon IT-Service er Telenors svar på den økte etterspørselen etter denne type tjenester.

Totalt vil den nye organisasjonen sysselsette 2200 ansatte, og har en forventet omsetning på to milliarder kroner i 1997. Divisjonen er representert på femti steder i Norge og vil bli landets største rendyrkede tjenesteleverandør på IT.

Til toppen