Telenor-satellitt siler ut uønsket trafikk

Telenor Satellite Services kommer med ny teknologi som skal stoppe uønsket Internett-trafikk.

Telenor-satellitt siler ut uønsket trafikk

Telenor Satellite Services er verdens største leverandør av mobile satellit kommunikasjonstjenester via Inmarsats satellitt system med eget globalt nettverk av jordstasjoner.

Via Inmarsat og jordstasjonene på Eik i Norge, Southbury i Connecticut og Santa Paula i California tilbyr Telenor Satellite Services tale, telefaks, telex, data og e-post tjenester.

Nå skriver Telenor i en pressemelding om en ny nettverksteknologi som skal sile ut uønsket Internett-trafikk over sine satelittstasjoner.

Terralink Secure, versjon 7,1 er den første i en serie av sikkerhetsnettverk som skal gjøre det mulig å filtrere mer effektive sikkerhetsangrep og uønsket Internett-innhold over satellitkommunikasjon.

Den første versjonen inkluderer automatisk oppdatert antivirus, anti-spam og brannmur service.

Teknologien avviker fra klient-installert brannmurer og sikkerhetsprogrammer på PC-er, som først kan stoppe uønsket trafikk etter at det har passert over satelittfordelingen i forbindelsen. Som en nettverkbasert tjeneste forventes den nye teknologien å kunne gi mer effektiv bruk av satelittledd.