Telenor-satellitt skytes opp i mai

Om alt går bra kan Telenors første satellitt bli skutt opp i løpet av mai. Satellitten er fraktet til Cape Canaveral og bæreraketten er under bygging.

Om alt går bra kan Telenors første satellitt bli skutt opp i løpet av mai. Satellitten er fraktet til Cape Canaveral og bæreraketten er under bygging.

Thor IIa blir selve krumtappen i Telenors satsing på distribusjon av digital-TV. Opprinnelig skulle satellitten bli skutt opp 22. februar, men så skjedde ikke. En bærerakett tilsvarende den som skulle bringe Thor i bane, eksploderte like etter oppskyting 19. januar, noe som førte til at en militær satellitt ble ødelagt. Alle oppksytninger med bæreraketten ble derfor stanset og utsatt.

En militær kommisjon ble satt ned for å finne årsaken til ulykken. Kommisjonen har lagt lokk på all informasjon, men det forventes nå at en rapport blir lagt fram i løpet av måneden, men den blir neppe offentliggjort i sin helhet.

Markeds og PR-sjef i Telenor International, Fredrik Grindland, sier til digi:tele at alt tyder på at Thor II blir satt i bane i løpet av mai.

- Vi har ikke fått en dato, men regner mai som relativt sikker måned for oppskytning, sier han.

Dette ligger innenfor den rammen på én til tre måneders forsinkelse som Telenor tidligere har gått ut fra etter at oppskytningen ble utsatt.

I og med at Thor IIa så og si er fullbooket, er det svært viktig for Telenor å få satellitten i operativ stand i geostasjonær bane, 36.000 kiliometer over ekvator på én grad vest. En dansk kanal som var planlagt distribuert over Thor IIa, er allerede blitt nødt til å finne alternativ satellittdistribusjon. Dette er bare en forsmak på hva som kan skje dersom satelittoppskytingen blir ytterligere utsatt eller om satellitten skulle havarere.

I Telenor kan en imidlertid se et lyspunkt. Det kan se ut som "konkurrenten" på fem grader øst, Nordiska Satellittaktiebolagets (NSAB) Sirius II, som etter planen skulle opp med en Ariane-bærerakett 4. juli, også blir forsinket, til tross for en vellykket Ariane-oppskytning i går som satte en thailandsk og en japansk satellitt i korrekt bane.

Til toppen