Telenor satser sterkere internasjonalt

- Vi er rimelig fornøyd med resultatet for 1996, sa visekonsernsjef Terje Thon i Telenor da konserntallene ble lagt fram i Oslo tirsdag. Helt fornøyd blir imidlertid Telenor-ledelsen aldri, og varsler sterkere internasjonal satsing i året som kommer.

- Vi er rimelig fornøyd med resultatet for 1996, sa visekonsernsjef Terje Thon i Telenor da konserntallene ble lagt fram i Oslo tirsdag. Helt fornøyd blir imidlertid Telenor-ledelsen aldri, og varsler sterkere internasjonal satsing i året som kommer.

- De strategiske målene for Telenors vei mot år 2001 er klare: Vi skal beholde minst 70 prosent markedsandel på våre norske kjerneområder. I tillegg skal vi sammen med våre partnere beholde minst 40 prosent markedsandel på det nordiske kjernemarkedet, samtidig som vi har et klart definert mål om at 20 prosent av vår omsetning skal komme fra nye produktmarkeder - det vil si nye produkter som vi ennå knapt har begynt å tenke på, sa Thon. Han varsler ytterligere internasjonal ekspansjon gjennom det tette samarbeidet Telenor allerede har sammen med TeleDanmark og BT. I følge visekonsernsjefen skal Telenor først og fremst styrke posisjonen i Europa innenfor satellittjenester, mobiltelefoni og på verdiøkende tjenster.

Telenors konserndirektør innen økonomi og finans, Jon Fredrik Baksaas, ser også for seg at Telenor vil fortsette veksten inn i 1997, til tross for at 50 prosent av konsernets virksomhet i dag er konkurranseutsatt.

- Budsjettet for 1997 blir det samme som det resultatet vi nådde i fjor: En resultatmargin på 10,6 prosent. Vi har en totalbalanse på 29,8 milliarder kroner, og med en solid egenkapitalandel på 48,6 prosent og en beregnet avkastning på sysselsatt kapital på 15 prosent og egenkapitalrentabilitet på 17,9 prosent, er vi i en posisjon til å satse videre, mener Baksaas.

Telenors utenlandske virksomhet begynner nå å bli godt synlig også i konsernets arbeidsstokk. I skrivende stund er det hele 1425 ansatte som jobber for Telenor i utenlandske virksomheter.

- Vår virksomhet i utlandet er i god vekst. Både nye og etablerte aktiviteter innenfor GSM-området, som Pannon GSM og North West GSM, har hatt en positiv utvikling i 1996. Telenor International har videre styrket sin posisjon når det gjelder distribusjon av TV-signaler via satellitt til Norden på "én grad vest" og distribuerer ved inngangen til 1997 hele 22 forskjellige TV-kanaler til det nordiske markedet, opplyser Baksaas.

Telenor AS er dessuten en av de bedriftene i Norge som investerer mest i fastlands-Norge. Hele 4,2 milliarder kroner investerte konsernet her hjemme i fjor. I tillegg ble det investert i utlandet for tilsammen 1,25 milliarder kroner.

Til toppen