Telenor selger sine svenske kataloger til Tele Danmark

På EU-kommisjonens hørings siste dag velger Telenor å offentliggjøre at selskapet selger sin virksomhet innenfor telefonkataloger i Sverige til Tele Danmark for en drøy milliard svenske kroner.

På EU-kommisjonens hørings siste dag velger Telenor å offentliggjøre at selskapet selger sin virksomhet innenfor telefonkataloger i Sverige til Tele Danmark for en drøy milliard svenske kroner.

Katalogvirksomheten omfatter katalogselskapene Lokaldelen i Norden AB og Telenor Företagsinfo AB (TFI).

Salget gir Telenor en gevinst på 670 millioner kroner. Telenor har klart å doble omsetningen i de to selskapene fra 203 millioner svenske kroner i 1994 til 372 millioner kroner i fjor. Resultatene har økt med over 400 prosent fra 17 millioner kroner i 1994 til 78 millioner kroner i 1998. Katalogene kommer ut til 76 prosent av de svenske husstandene.

- Det europeiske markedet har vist stor interesse for Lokaldelen og TFI, og vi fant derfor ut at tidspunktet var gunstig. Prisen bekrefter verdiskapningen i Telenor Medias internasjonale virksomhet som også omfatter store markeder som Spania, Polen og Frankrike, sier administrerende direktør Peter Darpö i Telenor Media AS.

- Den sterke markedsposisjonen i det svenske katalogmarkedet kunne skape et problem i forhold til de pågående fusjonsplaner mellom Telenor og Telia, og dette bidro også til valg av salgstidspunkt, sier Darpö.

Fungerende konsernsjef i Telenor, Peter Pay, sier at dagens salg viser verdiskapningen som en følge av Telenors internasjonalisering.

- Opplysningstjenester rommer mange lovende perspektiver for svenske virksomheter og brukere. Vi vil blant annet sikre at Lokaldelen på linje med De Gule Sider i Danmark blir en attraktiv tjeneste på Internett, sier administrerende direktør i Tele Danmark, Henning Dyremose.

- Med vårt kjøp av Lokaldelen vil vi skape verdier for våre konsern og aksjonærer, blant annet med erfaringen fra Tele Danmark Forlag, sier han.

Telenor Media AS i Norge kjøpte 34 prosent av aksjene i Lokaldelen fra Elanderfamilien i 1995 og 66 prosent av TFI fra Bonnier i 1996. Senere har selskapet kjøpt seg opp, slik at Telenor i dag eier 100 prosent av TFI og 92,6 prosent av Lokaldelen.

Lokaldelen utgir telefonkataloger i mer enn 250 områder i Sverige. Lokaldelen er markedsledende på lokalkataloger i Sverige og har distribusjon til nær 80 prosent av svensk næringsliv og private husholdninger. TFI utgir blant annet Business-to-Business katalogene Stor-Tele og Sveriges Handelskalender som ble utgitt for første gang i 1862.

Til toppen