Telenor-selskap mot USA-børs

Det går mot fusjon mellom amerikanske Socket Communications og det svenske mobilkomselskapet Cetronic AB. Telenor Venture blir en av de største aksjonærene i det nye selskapet, som kan være på beina allerede i oktober.

- Socket er allerede å finne på den "downgradede" Nasdaq-lista så det går nok mot børsnotering også for Cetronic nå, sier administrerende direktør Rune Rinnan i Telenor Venture til digi.no, og bekrefter samtidig at en fusjon er like om hjørnet.

Sammen med Företagsbyggarna og ledelsen i Cetronic AB er Telenor Venture en av de største aksjonærene i det svenske mobilkomselskapet med en eierandel på 20,5 prosent. Cetronic AB er videre morselskapet i et konsern som omfatter Cetronic Norge AS i Trondheim og PeCom AS.

Cetronic AB og Socket leverte tidligere i sommer en såkalt S-4-rapport med en beskrivelse av en eventuell sammenslåing og dens effekter til de amerikanske børsmyndighetene (SEC). Så snart rapporten er godkjent - noe som forventes å skje i slutten av september - vil det bli utarbeidet et nytt prospekt som skal presenteres for de fusjonerende selskapenes eiere. Ved 90 prosent av Cetronics eiere må stemme for forslaget for at fusjonen skal kunne gjennomføres.

- Dersom fusjonsforslaget aksepteres, vil Cetronics eiere kunne bytte til Socket-aksjer rundt desember måned - hvoretter aksjen umiddelbart kan omsettes i USA. Samtidig vil vi parallelt søke om å få notert aksjen på den såkalte SBI-listen, opplyser Cetronics nye administrerende direktør, Jørgen Friman i selskapets halvårsrapport.

Avtalen mellom Cetronics og Socket Communications, som ble undertegnet den 13. juni, innebærer at Cetronics verdi fastsettes til 2,4 millioner aksjer til stykkpris 36 svenske kroner. Socket-aksjens verdi skal fastsettes ved å ta gjennomsnittskursen for de 20 siste handledagene før "closing date" minus 20 prosent. Det er imidlertid bakt inn en maks- og minimumsgrense for denne verdien - aksjen kan aldri bli lavere enn 0,75 dollar og aldri høyere enn 2,25 dollar. I praksis betyr dette at dersom gjennomsnittskursen er mellom 1 og 2,80 dollar får Cetronics eiere 20 prosent rabatt. Om kursen skulle falle under 0,75 dollar blir det ingen rabatt og om den blir høyere enn 2,80 dollar blir rabatten proporsjonalt høyere.

Cetronic-konsernet, som i mai gjennomførte en emisjon på omlag 28 millioner kroner, kan for første halvår 1997 vise til en pen omsetningsvekst på 41 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. En omsetning for årets seks første måneder på 10,4 millioner kroner ga imidlertid et resultat etter finans på minus 3,6 millioner - nesten 1,4 millioner svakere enn i samme periode året før. Det forverrede resultatet skyldes i hovedsak juridiske kostnader forbundet med den forestående fusjonen med Socket, samtidig som selskapet har økt sin markedsføringsaktivitet betydelig. Likviditeten i selskapet karakteriseres som "god".

;