Telenor sender digital mellombølge

Telenors TV og radionett-selskap Norkring har inngått avtale med BBC World Service om digital kringkasting over kortbølge, DRM. Dermed blir BBC blant de første i verden som sender over DRM, skriver Telenor i en pressemelding.

Fra Norkrings senderanlegg på Kvitsøy går det signaler som dekker hele sentral-Europa. Kontrakten med BBC er et viktig steg for digitalisering av kortbølge som i utgangspunktet kan dekke hele jorden med signaler. Avtalen går ut på å kringkaste radiokanalen BBC World Service "English for Europe", i første omgang for en periode på 18 måneder. BBC bruker også de sendere i Storbritannia, eid og drevet av VT Communications, til nettverk som bruker flere kanaler, for BeNeLux- og andre naboland.

DRM er forkortelsen for Digital Radio Mondial, som er en ny digital radiostandard for kortbølge, mellombølge og langbølge. Et verdensomspennende konsortium bestående av alle de ledende kringkasterne på alle fem kontinenter, har utviklet DRM-standarden som nå implementeres verden over. Norkring har deltatt aktivt i gruppene for teknisk utvikling, kommersialisering og i DRM testprogram. DRM vil gi gode lyd - og mottakerforhold, i tillegg til distribusjon av tekst, data og bilder.

Om Norkring

Norkring er Norges største distribusjonsselskap for kringkastingsprogram. Selskapet eier og driver de fleste større senderinstallasjonene for jordbunden kringkasting som er etablert i Norge. Norkring har en landsdekkende infrastruktur som består av 6500 senderenheter installert på 47 hovedstasjoner og 2700 mindre stasjoner. Norkring er heleid av Telenor og en del av forretningsområdet Telenor Broadcast.

Til toppen