Telenor: - Serveren ikke feilkonfigurert

I skarp kontrast til tidligere vitneutsagn og egne uttalelser til pressen i den såkalte hacker-saken, sa Telenor Nextels informasjonssjef Arne Cartridge i retten i dag at serveren til Telenor ikke har vært feilkonfigurert. Administrerende direktør Morten Lundal bekreftet informasjonssjefens forklaring.

I skarp kontrast til tidligere vitneutsagn og egne uttalelser til pressen i den såkalte hacker-saken, sa Telenor Nextels informasjonssjef Arne Cartridge i retten i dag at serveren til Telenor ikke har vært feilkonfigurert. Administrerende direktør Morten Lundal bekreftet informasjonssjefens forklaring.

Før Cartridge og Lundal entret vitneboksen i Indre Follo herredsrett hadde det ikke vært noen god dag for Telenor Nextel. Administrerende direktør Erling Maartmann-Moe i New Media Science uttalte blant annet i sin forklaring at Telenor Nextel kunne og burde ha unngått den såkalte hacker-saken.

- Hadde tiltaltes skript blitt kjørt opp mot en korrekt oppsatt web-server, ville det ikke kunne gjort annen skade enn å slette et 30-talls filer. Etter mitt syn har Telenor Nextel hovedansvaret i denne saken, uttalte Maartmann-Moe.

Tiltaltes forsvarer, Kim Heger, konfronterte Arne Cartridge med disse påstandene og Cartridges egne uttalelser til pressen om nettopp dette. Påstanden om feilkonfigurering ble imidlertid avvist av Telenor Nextels informasjonssjef i retten nå i ettermiddag.

- Jeg mener jeg ble noe feilsitert i saken, for jeg sa vel aldri "feilkonfigurert", men "ikke godt nok konfigurert". Hvis du bruker feil direkte knyttet til konfigurasjonen er det ikke riktig, men om du sier at det var feil i de rutinene vi hadde så kunne vi sikkert ha gjort noe annerledes, sa Cartridge.

Han ville i retten ikke svare på om det hadde vært andre sikkerhetsbrudd på Telenors server tidligere, men innrømmet at sikkerheten - på det tidspunktet den famøse slettingen skjedde - var nedprioritert i selskapet.

- Vi hadde akkurat tatt over en kundemasse fra Schibsted Nett, og vi prioriterte dette arbeidet høyere enn sikkerheten. I den perioden gikk store ressurser med til overtakelsen av denne kundemassen, forklarte Cartridge, som vedgikk at saken helt klart har skadet Telenors omdømme.

Administrerende direktør Morten Lundal i Telenor Nextel underbygget i sitt vitneutsagn Cartridges uttalelser.

- Når det gjelder sikkerhetsreglene så kan ikke jeg se at vi kunne gjort så veldig mye annerledes, sa Lundal. Likevel innrømmet han at det er et faktum at Telenor Nextel kunne gjort ting annerledes som ville redusert skadeomfanget.

- Vi kunne satt konfigurasjonen annerledes, men jeg vil ikke kalle det feil, sa han.

Retten settes på nytt klokka ni fredag morgen. Da skal de siste bevisene legges fram før forsvarer og aktor skal fremføre hver sin sluttprosedyre i saken.

Forsvarsadvokat Kim Heger sier til digi.no at det er tvilsomt om det faller noen dom i saken før nyttår.

Til toppen