Telenor sier nei til 18 milliarder kroner

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas avviser Vimpelcoms Kyivstar-bud på 18 milliarder kroner.

For Telenor ville et slikt beløp bety rundt 18 milliarder kroner fordi Vimpelcom også vil ta med seg all gjeld fra det ukrainske selskapet.

Telenor eier 56,5 prosent av aksjene i Kyivstar, men også 29,9 prosent av Vimpelcom. Telenor beklager i en uttalelse at utspillet fra Vimpelcoms leder, Alexander Izosimov, er lekket til pressen.

Ifølge Telenors konserndirektør Jan Edvard Thygesen handler lekkasjen om konfidensiell informasjon.

Thygesen som leder Telenors satsinger i Øst- og Sentral-Europa, opplyser samtidig at det norske selskapet har søkt russiske konkurransemyndigheter om å få øke sin eierandel i Vimpelcom til 45 prosent.

Striden mellom Telenor og den russiske Alfa-gruppen tok en uventet vending da mobilselskapet Vimpelcom mandag opplyste om sitt bud på 5 milliarder dollar for det ukrainske selskapet Kyivstar. Budet var satt fram i et brev før helgen fra Vimpelcom-sjefen til de to storeierne, Telenor og Altimo.

I sin første kommentar sier direktør Thygesen at hovedprinsippene rundt styring og forvaltning av selskapene må på plass før Telenor er villig til å drøfte en mulig sammenslåing av Vimpelcom og Kyivstar som budet i praksis innebærer.

Thygesen sier at Telenor og Alfagruppens selskap Altimo har viktige uløste saker rundt styring og forvaltning av selskapene. Disse sakene må drøftes og løses før Telenor er beredt til å gå inn i forhandlinger om samarbeid.

- Telenor er klar til å arbeide konstruktivt med Altimo og andre aksjonærer, men insisterer på at både styringsprinsipper og god forretningsskikk må gjeninnføres og inngåtte avtaler respekteres, sier Thygesen.

Han understreker at Telenor har vært i det russiske og ukrainske telemarkedet siden 1992 og har et langsiktig perspektiv på sin industrielle satsing i begge land.

For Telenor er det et hovedanliggende hvordan russiske myndigheter stiller seg til Telenors langsiktige industrielle satsinger, sier Thygesen.

Det gjelder særlig ønsket om å kunne kjøpe seg opp til 45 prosent i Vimpelcom.

Så langt har Telenor hatt lite hell med seg i det russiske og ukrainske rettsvesenet. Før det kom så langt led Telenor også nederlag på ekstraordinære generalforsamlinger i Vimpelcom.

Det er Alfa-gruppen - styrt av oligarken Mikael Fridman - som er Telenors motstander både i Russland og Ukraina. Fridmans mål er å tvinge fram en fusjon mellom russiske Vimpelcom og ukrainske Kyivstar. Da regner russerne med at den faktiske kontroll de har med Vimpelcom også vil bli overført til Kyivstar i Ukraina.

Telenor har i dag kontrollen i det ukrainske selskapet, men grunnlaget for denne kontrollen er bestridt av Alfa-gruppen.

Til toppen