Telenor sikrer overskudd ved salg

Telenor endte andre kvartal i år før skatt på pluss 12,1 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner i 2000. Ekskludert gevinsten på 10,7 milliarder kroner etter salget av Esat Digifone, er Telenor status quo. Telenor benytter anledningen til store avskrivninger.

Telenor endte andre kvartal i år før skatt på pluss 12,1 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner i 2000. Ekskludert gevinsten på 10,7 milliarder kroner etter salget av Esat Digifone, er Telenor status quo. Telenor benytter anledningen til store avskrivninger.

Avskrivningene som Telenor ASA foretar er betydelige, men ikke uventet. Det danske mobilselskapet Sonofon skrives ned med 7,5 milliarder kroner, Telenors andel i Scandinavia Online (SOL)), skrives ned med 229 millioner kroner, mens en i Telenordia foretar en avskrivning på 665 millioner kroner, altså nesten 9 milliarder kroner.

Gevinstene fra salget av Esat Digifone og Viag Interkom beløper seg tilsammen til 19,8 milliarder kroner og pynter godt på halvårsresultatet til Telenor.

Ebitda-resultatet er 4,49 millioner kroner, og er en vekst på fem prosent sammenlignet med proforma tallene fra sammen periode i fjor (Telenor ble børsnotert 4.12.00).

Mobilvirksomheten økte omsetningen med vel 1,3 milliarder kroner og Ebitda med 0,5 milliarder, mens internettvirksomheten økte omsetningen med vel 0,4 milliarder mens Ebitda-tapet økte fra 226 til 557 millioner kroner.

Omsetningen i første halvår økte med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor, mens omsetningen fra andre kvartal i fjor til i år økte med vel 1 milliard til 10,1 milliarder kroner.

Overskudd etter skatt økte fra 883 millioner første halvår i fjor til 5,45 miliarder kroner i år, hvorav 1,6 milliarder for andre halvår.

Profit and loss statement 1H01 1H00 2Q01 2Q00

Total operating revenue 20,148 17,838 10,101 9,138

Total operating expenses 19,471 15,855 10,410 8,321

Operating profit 677 1,983 -309 817

Associated companies 12,251 -272 2,063 -43

Net financial items -834 -54 -326 -25

Profit before tax 12,094 1,657 1,428 749

Taxes -6652 -762 -3,026 -444

Minority interests 13 -12 11 -28

Profit after taxes 5,455 883 -1,587 277

Profit margin 60,0% 9.3% 14.1% 8.2%

EBITDA 4,797 4,701 2,200 2,234

EBITDA excl.gains and

losses 4,494 4,279 2,201 2,175

EBITDA-margin 23.8% 26.4% 21.8% 24.4%

Earnings per share 3.078 0.631 -0.895 -0.198

digi.no kommer tilbake til resultatet senere onsdag.

Til toppen