Telenor sikret seg svensk radioaksess

Det telenoreide Telenordia sikret seg en av de fire radioaksess-lisensene som onsdag ettermiddag ble delt ut av den svenske Post- och telestyrelsen.

Det telenoreide Telenordia sikret seg en av de fire radioaksess-lisensene som onsdag ettermiddag ble delt ut av den svenske Post- och telestyrelsen.

I tillegg til Telenordia via datterselskapet Telenordia Access fikk Telia, Quadracom Wireless og Europolitan hver sin tillatelse.

Det var fem selskap som søkte på de fire lisensene og den eneste søkeren som ikke fikk var Utfors.

Blant de europeiske aktørene på radioaksess som valgte ikke å søke finner en Broadnet som er sving med å kommersialisere sitt norske trådløse aksessnett.

Fordelen med radioaksessfrekvensene er at en kan knytte kunder forholdsvis rimelig til telenettet uten å være avhengig av en tidligere monopolists sitt kobberbaserte aksessnett. Det er altså en omvei rundt de tidligere telemonopolene, som flere bedrifter allerede har valgt der slike tjenester er tilgjengelige.

Quadracom Wireless eies delvis av Teracom og Vattenfalls datterselskap Arrowhead.

Alle de fem søkerne oppfylte minstekravene som var satt for lisensene og utslagningen skjedde på hva aktørene forpliktet seg til i form avgeografisk dekningsgrad og utbyggingshastighet.

I en pressemelding fra Post- och telestyrelsen ble de fire lisensmottakerne rangert med Telia først, og deretter Telenordia, Quadracom og Europolitan.

Telenor har fra før skaffet seg en tilsvarende lisens i Danmark gjennom Sonofon der Telenor har aksjemajoritet.

Til toppen