Telenor skal koble sammen helse-Norge

Om ikke lenge vil norske sykeshus, leger og apotek dele data og snakke sammen over et sikkert supernett.

Om ikke lenge vil norske sykeshus, leger og apotek dele data og snakke sammen over et sikkert supernett.

digi.no har tidligere skrevet at den pågående digitaliseringen av helsevesenet hadde uten noen som helst sammenligning hadde vært Norges største IT-prosjekt dersom det hadde hatt et fellesbudsjett.

Men det har bare en del av prosjektet. Når alle sykehusene har fått på plass digitale pasientsystemer skal de kommunisere med hverandre, fastleger og apotek gjennom et eget lukket og landsdekkende datanett.

Det ble Telenor som stakk av med denne store avtalen, opplyser Norsk Helsenett, organisasjonen som skal drive nettet.

Norsk Helsenett og Telenor har inngått en fireårig rammeavtale om leveranser av et fulldriftet høyhastighetsnett til alle landets helseforetak. Avtalen er på rundt 50 millioner kroner i året.

"Det nye nettet forbedrer regionenes muligheter for å samhandle elektronisk seg i mellom, i tillegg til at det legger til rette for god elektronisk samhandling med andre aktører i sektoren. Elektronisk samhandling skal bidra til at pasientene opplever et mer helhetlig forløp i sin kontakt med helse- og sosialsektoren gjennom forsterket samhandling og god informasjonsflyt mellom ulike aktører, på tvers av nivåer og geografi. Helse- og sosialsektoren er informasjonssensitiv og et lukket og sikret bransjenett er en av forutsetningene for å sikre sensitiv informasjon," skriver Norske Helsenett i pressemeldingen.

Det Telenor skal levere er et landsdekkende WAN basert på Telenors nye tjeneste "Nordic Connect". Dette er en IP VPN basert tjeneste som gir høykapasitets WAN til alle sykehus og helseinstitusjoner i hele landet. Nettet vil være tilpasset tale, data og videokommunikasjon med hastigheter fra 2 MB til 1 GB i første fase.

"Rammeavtalen er utviklet primært for å dekke nåværende og fremtidige behov for de regionale helseforetakene, men er også designet for å dekke øvrige behov for høyhastighetsnett i hele helse- og sosialsektoren," sier Mette Vestli, administrerende direktør i Norsk Helsenett. "Dette er en av de største WAN-avtalene som er inngått i Norge, på forretningsmessig gode vilkår."

Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig bransjenett for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i norsk helse- og omsorgssektor. Selskapet ble stiftet 1. oktober 2004 og de fem regionale helseforetakene eier hver 20 prosent av selskapet.

Til toppen