TELE-KOMMUNIKASJON

Telenor skal skifte ut hele mobilnettet

Gir løfter om bedre kapasitet, hastighet og stabilitet, samt nye tjenester.

Telenor har valgt Huawei og Starent Networks som leverandører av teknologi til henholdsvis radionettverk og mobilt kjernenett når selskapet i de kommende årene skal skifte ut hele infrastrukturen for mobiltjenester i Norge.

Avtalen dekker leveranse av utstyr på tvers av teknologigenerasjoner og frekvensbånd, og omfatter multibasestasjoner for både 2G, 3G/UMTS og 4G/LTE. Leverandørskiftet medfører også en digitalisering ved at hele radionettet, og kjernenettet løftes over på en IP-basert plattform.

- Dette er den største fornyelsen av det norske mobilnettet vi noen gang har foretatt, og skaper et solid fundament for videreutvikling av tjenester og tjenestekvalitet i Telenors mobilnett. Hovedmålet er å gi våre kunder bedre og mer innovative tjenester over hele landet. Med bedre, mener vi både kapasitet, hastighet og stabilitet, sier Ragnar Kårhus, leder av Telenor Norge, i en pressemelding.

Telenor har valgt leverandøren etter å ha foretatt en omfattende anbudsprosess med forhandlinger. Leverandører har blitt vurdert etter tekniske krav og spesifikasjoner, fremtidsplaner, kommersielle betingelser og forhold som kan sikre et stabilt, godt og forutsigbart samarbeid.

- Det var en jevn konkurranse mellom leverandørene, men til syvende og sist var det Huawei og Starent Networks som gikk seirende ut. Teknisk kvalitet, troverdighet i forhold til omfattende utskiftning av utstyr, samt kommersielle betingelser var i kombinasjon avgjørende, sier Kårhus.

- Huawei har dessuten utviklet et meget spennende konsept der samarbeidspartnere trekkes tett inn i utviklingen av fremtidens tjenester og infrastruktur. Samarbeidet i dette innovasjonssenteret trakk også opp i totalvurderingen, og gir oss mulighet til å videreutvikle vår rolle som en ledende mobilaktør og legge premisser for teknologiutviklingen, fortsetter Kårhus.

Avtalen gjelder for seks år, og forutsetter endelig styregodkjenning i Telenor ASA.

Utskiftningen av infrastrukturen representerer ifølge Telenor en moderat økning av investeringene over de neste to årene, og vil deretter forbedre kostnads- og capex-strukturen.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.