Telenor skal spare penger og kutter folk

Sjokkmelding til den norsk IT- og telebransjen: Telenor skal spare mellom 750 millioner og én milliard kroner. Innleide konsulenter fyker ut og videokonferanse skal inn.

Sjokkmelding til den norsk IT- og telebransjen: Telenor skal spare mellom 750 millioner og én milliard kroner. Innleide konsulenter fyker ut og videokonferanse skal inn.

Nå strammer selv de største IT- og teleselskapene i Norge inn. På onsdag kom innstrammingsmeldingen fra EDB Fellesdata og i dag kommer en ny kalddusj fra Telenor.

I forhold til de europeiske teleselskapene, gjør Telenor det bra, blant annet fordi selskapet slapp å delta i en svindyr budrunde for å få skaffe seg UMTS-lisens. Men nå begynner Hermansen å føle markedets kulde på kroppen.

Her er selskapets pressemelding:

"Telenor har besluttet omgående å skjære kraftig ned på bruken av konsulenter og annet innleid personell. Oppgavene skal søkes løst ved egne krefter, og bare konsulenthjelp som er helt nødvendig skal benyttes. Målet er å redusere utgiftsnivået knyttet til innleie og konsulenter i konsernet som helhet med mellom 750 millioner og en milliard kroner innen utgangen av 2002.

- Vi sier opp konsulentavtaler i Telenor og vil bare reforhandle konsulentavtaler for oppgaver som er av virksomhetskritisk art, sier konsernsjef Tormod Hermansen. Han understreker at Telenor ønsker å stimulere det interne arbeidsmarkedet i konsernet, og at man så langt som mulig vil søke å løse oppgavene ved hjelp av egne krefter.

- Endrede markedsutsikter, spesielt innen IT-relatert virksomhet, gjør at vi allerede er i gang med bemanningsreduksjoner. Ledige medarbeidere kan derfor i stor grad nyttes der vi i dag bruker konsulenter og innleid personell. Dessuten kan mye vinnes på bedre utnyttelse av ressurser på tvers av organisasjonsenhetene, sier konsernsjefen.

Reduksjonen i bruk av innleie og konsulenter er et ledd i et bredere program for kostnadseffektivisering, som Telenor-konsernet har vedtatt å iverksette med umiddelbar virkning.

Blant annet blir det innført ansettelsesstopp og sterke reduksjoner i reisevirksomheten. Telenors egne løsninger som videokonferanser og telefonkonferanser skal brukes i økende grad. Telenor har allerede redusert reiseutgiftene betydelig gjennom avtaler med store reiseleverandører og gjennom elektronisk bestilling av reiser."

Til toppen