Telenor skal vokse i utlandet

Mens antall ansatte i Telenor i Norge vil synke i årene som kommer, skal Telenor vokse kraftig i utlandet. Innen år 2001 skal 30 prosent av Telenor sin omsetning komme fra internasjonal virkomhet.

Mens antall ansatte i Telenor i Norge vil synke i årene som kommer, skal Telenor vokse kraftig i utlandet. Innen år 2001 skal 30 prosent av Telenor sin omsetning komme fra internasjonal virkomhet.

Det er på mobilkommunikasjon, satelittkomunikasjon og andre verdiøkende tjenester som skal være Telenor International sine sterkeste kort på hånden i konkurransen på den internasjonale arena.

Mens Telenor i dag investerer for i underkant av en milliard kroner årlig i sin virksomhet i utlandet skal dette økes til 3 milliarder. Ambisjonene ses tydelig på inntektssiden. Telenor International omsetter i år for vel 3 milliarder kroner. Dette skal fram til 2001 øke til 12 milliarder kroner.

Økt aktivitet betyr også flere anstte. - Mens Telenor i Norge vil få noe færre ansatte i årene som kommer, vil Telenor Internasjonal fordoble staben de nær, sier administrerende direktør Arve Johansen til digi:tele.

Han sier at målet er å være blant de 10 største mobilaktørene i Europa i løpet av fem år. Telenor er i dag involvert i mobilprosjekter i Ungarn, St. Petersburg, Irland og Montenegro. I tillegg er det søkt om ytterligere lisenser innen GSM-mobiltelefoni i Sentral og Øst-Europa. Dette markedet er mettet i Vest-Europa og der satser Telenor på nye lisenser for DCS 1800.

Blant de mobillisensene Telenor satser på å få er en for et DCS-1800 nett i Østerrike. Gjennom Connect Austria, der Telenor er inne med 20 prosent, og den BT-eide teleaktøren på det tyske markedet, VIAG, er største deleier skal det søkes lisens. Lisensinnbydelsen ventes før nyttår med en avgjørelse innen 1. april neste år. Connect Austria er forøvrig alene om å ha satt opp et testnett på DCS 1800, som er plassert i Wien. Telenor er fra før engasjert i Østerrike gjennom 64 prosent eierandel av AirPage som driver med personsøking.

Til toppen