Telenor skifter ham

Telenor omorganiseres. Den nye organisasjonen skal i større oppgaver løse oppgavene gjennom prosjekt noe som betyr at selskapet blir en matriseorganisasjon med regionalt ansvar og styring.

Telenors konsernledelse har i dag informert de ansatte i Telenor om den nye organiseringen blant annet gjennom ekstrasendinger på selskapets intern-TV. Organiseringen selskapet nå forbereder er den mest omfattende siden selskapet ble omdannet til statsaksjeselskap 1. november 1994 skiftet navn fra Televerket til Telenor 1. januar 1995.

I den nye organisasjonen vil flere av de kjente selskapene forsvinne, blant annet Telenor Privat som erstattes av Telenor Norge, der Telenor samler forbrukerrettede produkter. Målet er å gjøre kundenes kontakt med Telenor enklere. Telenors mobilvirksomhet samles i ett selskap, som inkluderer både virksomheten i Norge og internasjonalt. Telenor Bedrift berøres i mindre grad av de organisasjonsendringene som nå foretas.

digi.no kommer tilbake til den nye Telenor-organiseringen i løpet av dagen.

Til toppen