Telenor skilles fra Samferdselsdepartementet

Grete Knudsen, nyutnevnt statsråd i nærings og IT-departementet blir ny Telenor-ansvarlig. Telenor skilles nemlig ut fra Samferdselsdepartementet, bare noen måneder før børsnoteringen av selskapet skjer.

Grete Knudsen, nyutnevnt statsråd i nærings og IT-departementet blir ny Telenor-ansvarlig. Telenor skilles nemlig ut fra Samferdselsdepartementet, bare noen måneder før børsnoteringen av selskapet skjer.

Den nye regjeringen under ledelse av statsminister Jens Stoltenberg har nemlig allerede bestemt seg for at Telenor ikke lenger skal være ansvarsområdet til Samferdselsdepartementet, men skal flyttes til Nærings og IT-departementet.

Dermed blir det ikke Telenor-direktør og nyutnevnt samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsen som skal administrere delprivatiseringen av Telenor til høsten. Han skal heretter konsentrere seg mest om post og veier. Men det er likevel nok å ta av, som for eksempel proposisjonene knyttet til utlysning av frekvenser til neste generasjons mobilnett.

Telenor og selskapets børsnotering blir heretter ansvaret til Nærings- og IT-statsråd Grete Knudsen. Hun vil også ha ansvaret for å administrere regjeringens IT-profil.

Statsråden bekrefter forøvrig at til forskjell fra mange andre politikere både har datamaskin på jobben og hjemme, og at hun bruker både elektronisk post og leser nyheter på Internett.

Knutsen fortalte under tiltredelsen at hennes målsetning er raskt å videreføre meldingene som var på vei til Stortinget, slik at blant annet reguleringen av tele og IT-området ikke blir forsinket av statsrådbyttet.

Til toppen