Telenor slanker ledergruppen

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas stokker om i ledergruppen og krymper den med to personer.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas stokker om i ledergruppen og krymper den med to personer.

Telenor sendte i dag morges ut en kortfattet pressemelding der man lister opp selskapets nye konsernledelse.

Den nye listen medfører både endringer og en slanking. På denne nettsiden som Telenor enda ikke har endret ligger den gamle ledelsen.

Den gamle listen er to personer lengre enn den nye. Åsmund Løset, sjef for Telenor Networks og teknologisjef Berit Svendsen mister begge tittelen "Konserndirektør".

- Berit Svendsen har fått anvaret for produktutvikling og teknologi i alt fastnett i Norden.

Den nye listen viser også flere andre endringer. Telenors tittel på pressemeldingen er at Morten Karlsen Sørby blir nordisk sjef for både mobil og fastnett. Han var tidligere Norges-sjef for mobil og fastnett.

Morten Karlsen Sørby (bildet) er nå gitt fullt ansvar for Telenors aktiviteter innen mobil og fastlinjekommunikasjon i Norden.

Sørby overtar dermed mye av jobben til Jan Edvard Thygesen som tidligere var nordisk mobilsjef. Thygesen er fortsatt medlem av konsernledelsen, men har nå bare den litt vage tittelen "Executive Vice President" i den nye listen.

- Thygesen har ikke noen annen tittel fordi han for tiden jobber med å rydde opp i Sonofon og leder denne virksomheten inntil man får ansatt en arvtager, forteller Dag Melgaard, pressetalsmann i Telenor til digi.no.

Arve Johansen er sjef for Telenor International Mobile, altså alt Telenor eier helt eller delvis av mobilvirksomhet utenfor Norden.

Torstein Moland er fremdeles finansdirektør og Stig Eide Sivertsen er fremdeles sjef for Broadcast.

Til toppen