Telenor slapper av og vil bli best i verden

Mobiloperatøren med 70 prosent av alle mobilkundene, Telenor, slapper av forut for behandlingen av UMTS-lisenser. Giganten er ikke redd for konkurrentene og tar sikte på å bli den mest aggressive utbyggeren.

Mobiloperatøren med 70 prosent av alle mobilkundene, Telenor, slapper av forut for behandlingen av UMTS-lisenser. Giganten er ikke redd for konkurrentene og tar sikte på å bli den mest aggressive utbyggeren.

Telenor Mobil sa under presentasjonen av sin UMTS-søknad, at de vil bygge ut så raskt og hurtig som mulig, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I klartekst betyr dette at giganten vil bygge ut høyhastighets-mobilnett til 95 prosent av befolkningen, det inkluderer både UMTS og GPRS, innen fem år.

GPRS er en utvidelse av GSM nettet, som vil takle større datatrafikk over det mobile nettet.

Når det gjelder ren UMTS-dekning vil denne innen fem år være tilgjengelig på alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere. Innen tre år skal alle byer og tettsteder med mer enn 2.800 innbyggere ha dekning.

- I første omgang vil vi bygge ut UMTS i de største byene, men i løpet av en femårsperiode vil dekningen være opp mot dagens GSM-dekning der folk jobber og bor, opplyser Ingvild Myhre, administrerende direktør i Telenor Mobil.

Myhre sier også at utbygningshastigheten vil være opp til leverandørene av tekniske løsninger, men mener samtidig at dette ikke kommer til å bli et stort problem, i alle fall ikke for Telenor.

- Vi har et meget godt kontaktnett innenfor leverandørsektoren, så jeg tror dette går bra, sier Myhre.

Telenor mener de kommer til å investere i størrelsesorden to til fire milliarder norske kroner på utbyggingen. Dette er noe under for eksempel Orange-konsortiet, som har varslet investeringer på over 10 milliarder kroner.

Les:
Orange vil bygge ut raskere enn nødvendig
UMTS kommer til å avløse GPRS, som Telenor Mobil holder på å installere på sine eksisterende GSM nett.


- GPRS kommer til å bli lansert i overgangen fra år 2000 til 2001. Da får vi litt av forsmaken på UMTS vil innebære, sier Myhre.

Selv om det er lyst ut fire lisenser til UMTS, er det ikke dermed sagt at alle blir innvilget. Dette er noe myndighetene, da Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet>, må vurdere. Uansett er Telenor Mobil ganske sikre på å få innviliget lisensen.

- Norge er et utstillingsvindu for mobilkommunikasjon i verden. Det skal det være for fremtiden også, sier Myhre. Men hun avviser at kundene kommer til å svi på pengepungen med de nye tjenestene som fortløpende blir lansert.

- Norge er per i dag et av det billigste landene på GSM, og vi skal ligge i tet også når det gjelder UMTS. GSM billig i dag, UMTS billig i morgen, proklamerte Myhre på presentasjonen.

Til toppen