Telenor slår av 1,1 milliard

I dag presenterte Telenor neste års priser på innen og utenlandstelefoni. Statsaksjeselskapet slår av prisene med 1,1 milliard kroner med utgangspunkt i dagens trafikk. Halvparten kommer ikke overraskende i mobilmarkedet.

I dag presenterte Telenor neste års priser på innen og utenlandstelefoni. Statsaksjeselskapet slår av prisene med 1,1 milliard kroner med utgangspunkt i dagens trafikk. Halvparten kommer ikke overraskende i mobilmarkedet.

For åttende år på rad setter Telenor ned prisene. Samtidig skal takstsystemet forenkles. Den største endringen er at nærtakst blir en del av lokaltakst fra nyttår. Dermed blir det bare to takstområder tilbake; Lokaltakst (som inkluderer den tidl. Nærtakst) og Fjerntakst.

Andre viktige endringer er at alle privatkunder og småbedrifter som er knyttet til en digital sentral, som gjelder 90 prosent av brukerne, fra nyttår ikke lenger vil betale for tellerskritt, men betale per sekund, slik at prisingen blir mer reell en i dag.

Alle prisene går ned. Innenlandstelefoni reduseres med 3 prosent (110 millioner kroner), trafikk til utlandet med 9 prosent (120 mill. kr.) og samtaler fra fastnettet til mobiltelefoner får en prisreduksjon på 15 prosent (200 mill. kr.). Tidligere i år ble det varslet reduserte priser på mobiltelefoni, tilsvarende en halv milliard eller 18 prosent. Også prisen på leide samband går med med 22 prosent (180 mill. kr.) fra 1996 til 1997.

Prisen på utenlandssamtaler fra fasttelefon går ned med gjennomsnittlig 9 prosent. Størst reduksjon blir det på samtaler til Norden, Europa og USA. Prisene til USA går ned med 35 prosent på kveldstid. En samtale til New York vil dermed koste det samme som en samtale til London. Utlandsprisene fra mobiltelefon ble satt ned 1.11. i år med reduksjoner på inntil 50 prosent. Innenlands mobilsamtaler blir i gjennomsnitt 25 prosent billigere fra nyttår, mens prisen for å ringe fra fasttelefon til mobiltelefon reduseres med 15 prosent. Prisen for å ringe fjerntakst blir satt ned med 8 prosent.

For å motvirke at samtaler over lengre strekninger skal fortsette å subsidiere samtaler over kortere strekninger blir det innført to endringer. Det blir mulig å ringe for lokaltakst over et større område enn noe annet europeisk land kan by på. Samtidig blir det en startpris pr samtale på 40 øre for Basis-abonnement (37 øre for Pluss-abonnement), uansett lengde og avstand. Med tellerskrittaksering har minste pris vært ett tellerskritt på 70 øre (64 øre for Pluss-abonnement). Den nye lokaltaksten medfører at lange samtaler innen kommunen, særlig på kveldstid, blir noe dyrere.

- De nye prisene stemmer bedre med de virkelige kostnadene for å bruke telenettet, sa visekonsernsjef i Telenor Terje Thon på en pressekonferanse i dag. - I dag taper vi penger på kommunetakstsamtaler på kveldstid og i helger, samtidig som det har vært for dyrt å ringe over lange avstander. Dette retter vi på nå. Privatkunder som har et stort telefonbruk kan i tillegg oppnå store besparelser ved å velge ett eller flere av rabattproduktene i "Familie og Venner"-programmet, sier Thon.

Adinistrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen, sier at det kommer flere ulike rabattordninger for privatkunder til neste år.

Gjennomsnittsregningen for nasjonal og internasjonal telefontrafikk vil fra nyttår gå ned med 6 prosent for privatkunder og 8 prosent for bedriftskunder, viser beregninger Telenor har foretatt.

Stadig flere får behov for å ha tilgjengelig telefon og Internett samtidig. ISDN er fremtidens telefonabonnement som blant annet gir to digitale telefonlinjer og kan benyttes til telefon, fax, eller f.eks. Internett-tilknytning. Prisen på et ISDN Basis-abonnement blir 30 prosent lavere enn for to vanlige telefonabonnement, mens trafikkprisen blir lik. Fra 1.1.97 reduseres etableringsprisen for ISDN-Basis-abonnement med 19 prosent til 1.125 kr, mens abonnementsprisen går ned 12 prosent til 150 kr pr måned.

Til toppen