- Telenor-søksmål kan bli høyere enn 45 mill.

- Telenor har selv anslått vår sannsynlige markedsandel til mellom ti og elleve prosent av et marked som tilsammen er verdt 500 millioner kroner. Vårt erstatningskrav kan derfor bli høyere enn 45 millioner, sier gründer og daglig leder i Teletopia, Robert Hercz, til digi.no.

Robert Hercz reagerer sterkt på Telenors prosessfullmektig Arne Molands uttalelser til digi.no tirsdag om at Teletopias erstatningskrav på 45 millioner kroner "er basert på et sviktende grunnlag".

Ifølge Moland skulle de sambandene Telenor nå er pålagt å levere Teletopia, dekke tjenester som på landsbasis ikke utgjør et marked på mer enn fire til seks millioner kroner årlig. Han kan derfor ikke forstå erstatningskravet fra Teletopia på 45 millioner kroner.

- Moland snakker her kun om markedet for telestemming. Teletopia leverer mye mer enn det, vi leverer teletjenester til hele bedriftsmarkedet - et marked som til sammen utgjør en halv milliard kroner, sier Hercz, og viser til at Telenor selv har anslått Teletopias sannsynlige markedandel til mellom ti og elleve prosent av dette markedet.

Foruten telestemming omfatter de tjenestene Teletopia tilbyr blant annet 800-Gratis Grønt Nummer, 810-NærtakstNummer, 811/812/813-PersonSvar, 815-Fjerntakstnummer, 820-Telefonfakturerte tjenester, 820-GiverNummer, 820-Skurtakst, 829-Telestemming, 829-Telefonfakturerte tjenester og 880-Alfanummer.

Selv om Telenor gjentatte ganger siden 1995 er blitt pålagt å levere linjer til Teletopia - det være seg av Statens teleforvaltning, Teleforvaltningsrådet eller Planlegging- og samordningsdepartementet - har Robert Hercz så langt sett lite til både montører og linjer fra Telenor.

Teletopia ber om å få erstattet det overskuddet selskapet mener det ville ha hatt dersom det ikke hadde tapt et par-tre års markedsoppbygging, pluss fremtidige tap forsinkelsene medfører.

Heller ikke dette har Moland forståelse for. Tirsdag uttalte han til digi.no at Telenor ikke erkjenner at Teletopia har lidt et tap som en følge av at Teletopia ikke fikk sitt bestilte samband i 1996.

- Telenor forsøker nå å drive aktiv skadebegrensning - det kan du sitere meg på - og de gjør det de kan for å vri vår klare seier i byretten tirsdag til sin fordel, sier Robert Hercz til digi.no. - Sannheten er at Telenor har tapt så det suser. Kjennelsen er klar nok: Telenor har brutt sine leveringsforpliktelser, og nå må de levere det sambandet vi bestilte i 1996 til den prisen vi bestilte det for (vel 108.000 kroner, red.anm.).

- Tror du linjene blir levert nå da, Hercz?

- Tja, si dét. Telenor har i tur og orden ignorert alle leveringspålegg fra Statens teleforvaltning (nå Post- og teletilsynet, red.anm.), Teleforvaltningsrådet og departementet, så jeg er slett ikke sikker. Vi får se...

Til toppen