Telenor: - Sonderinger, ikke fusjonssamtaler

Telenor forhandler ikke om kjøp av SBC sine aksjer i Tele Danmark, men sonderer terrenget for å finne ut hva som er mulig. - Vi ville forsømt oss om vi ikke avklarte hvilke muligheter vi har, sier pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard.

Telenor forhandler ikke om kjøp av SBC sine aksjer i Tele Danmark, men sonderer terrenget for å finne ut hva som er mulig. - Vi ville forsømt oss om vi ikke avklarte hvilke muligheter vi har, sier pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard.

Melgaard sier til digitoday.no at Telenors ambisjon i det nordiske markedet er å være en betydelig og dominerende aktør, og at selskapet for å nå den ambisjonen er nødt til å ha utstrakte kontakter.

- Vi ville forsømt oss om vi ikke hadde sjekket ut dette, sier han.

I det brokete telebildet hvor Telenor aktivt sonderer terrenget er visitter høyt og lavt, både i Europa og verden forøvrig, ikke uvanlig. Etterhvert er det nesten lettere å vise til de en ikke snakker med som de en snakker med.

- Vi ønsker en avklaring på Telenordia rimelig fort. Det legger grenser for hva vi kan gjøre i Sverige, sier han.

- Hindrer British Telecom (BT) en løsning i Telenordia i frykt for at Telenor skal etablere samarbeid med noen av BTs konkurrenter, for eksempel i Sverige?
- Vi oppfatter ikke at BT vil hindre oss i å samarbeide med andre. Men det er ulike oppfatninger i hvordan en løser situasjonen.

Melgaard vil ikke spekulere i om saken i Financial Times er et resultat av en bevisst lekkasje.
- Det overlater jeg til deg.
Det han derimot sier er at en vil se en konsolidering i Norden. - Jeg tror ikke dagens situasjon vil vedvare særlig lenge.

-Hva med Telia. Er Telia ute av dette bildet?
- Det har jeg ingen kommentar til.

Telenor bruker begreper som sonderinger og forhandlinger. Er det en gråsone her, og hvor går den?
- Det vi har gjort til nå er samtaler. Om det sklir over i forhandlinger får vi se på.

- Hvor lenge har Telenor snakket med SBC?
- Det har vi ikke vært tydelige på det heller.

- Og du har ikke lyst til å bli mer tydelig nå?
- Nei.
Til toppen