Telenor sparker forskere igjen

Til tross for myndighetenes skrik om innovasjon og nyskaping, tar Telenor FoU igjen fram sparekniven og kutter i stab.

Til tross for myndighetenes skrik om innovasjon og nyskaping, tar Telenor FoU igjen fram sparekniven og kutter i stab.

Telenor har et av de største forsknings- og utviklingsprogrammene i Norge, men nå krympes det.

Høsten 2002 kuttet Telenors forskning- og utviklingsavdeling staben på Kjeller utenfor Oslo med opptil 45 ansatte. Telenor FoU satt da igjen med i underkant av 300 medarbeidere. Avdelingen har i tillegg hatt stillingsstopp i to år.

Men det stopper ikke her. Etter det digi.no kjenner til skal Telenor FoU igjen kutte staben med minst 24 personer.

- Jeg kan bekrefte at vi dessverre må si opp 17 personer. I tillegg vil syv personer bli førtidspensjonert med tilbud om avtalefestet pensjon, sier Telenor FoUs ferske forskningsdirektør, Hans-Christian Haugli til digi.no.

Han forteller at FoU-avdelingen har vært igjennom en reorganisering, der de har gått igjennom hva slags kompetanse når har, og hva behovet kan være framover.

FoU sitter nå igjen med bare 202 hel og deltidsansatte. Avdelingen har 15 kompetansegrupper bestående av et bredt utvalg av forskere, spesialister og doktorgrader på alt fra psykologer, statsvitere, kunstere og ingeniører.

Det er spesielt på området nettverksteknologi, Telenor FoU kutter folk. Noe overføringer internt i avdelingen i gjort. Likevel må 24 personer pakke sekken, hvorav syv med alder fra 62 år, betegnes som «naturlig avgang».

- Som Norges største forskningsmiljø, må vi ligge i forkant og ha et sterkt fagmiljø. Vi er helt avhengig av topp kunnskap innen de grener det er behov for, sier Haugli.

Han framhever rådgivning, der blant annet FoU rådet Telenor til bruk av optiske fibre og spesifikasjon rundt GSM som positive forskningsresultater.

Den nye forskningsdirektøren ble ansatt i Telenor FoU 1. januar i år etter 24 år i utlandet.

- Etter så mange år i utlandet er det interessant å sammenligne måter å jobbe på. FoU har mange dyktige folk, men vi må bli flinkere på verdiskaping som må være et klart målkritierie for oss framover, sier Haugli.

FoU har cirka 230 millioner kroner årlig i forskningsmidler, hvorav 30 millioner er bevilget fra EU.

-Under sist runde hadde vi 24 søknader om midler til EU, og fikk igjennom 11 av dem. Dette er vi svært godt fornøyd med, framholder Haugli.

I Norge er Telenor FoU det største forskningsmiljøet innen IKT, etterfulgt av Sintef som baserer sine undersøkelser i større grad fra oppdragsgivere.

Til toppen