Telenor sponser NHH med teleprofessor

Norges Handelshøyskole har utnevnt Kåre P. Hagen til å bekle professoratet er gitt skolen av Telenor. Rektor ved NHH, Victor D. Norman, var spesielt glad for at Telenor ikke krever noe i gjengjeld for sponsingen.

Norges Handelshøyskole har utnevnt Kåre P. Hagen til å bekle professoratet er gitt skolen av Telenor. Rektor ved NHH, Victor D. Norman, var spesielt glad for at Telenor ikke krever noe i gjengjeld for sponsingen.

- Telenor krever ingen særrettigheter, sa konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor da han onsdag fortalte at Telenor gir NHH et proffessorat i teleøkonomi. Hermansen fortalte at Telenor siden 1992 har stilt til rådighet mellom 35 og 40 millioner kroner til forskningsprosjekter innen telesektoren, og da i første rekke de økonomiske sidene av bransjen.

- Vi har ikke stilt pengene til rådighet for at det skal forskes for Telenor, snarere for samfunnet som helhet, sa Hermansen, under seansen der der ble kjent at Kåre Petter Hagen har sagt ja til å bekle professoratet.

Professoratet og forskergruppen rundt vil bli fokusert på regulerings- og nettverksøkonomi.

Tormod Hermansen begrunner gaven slik: - Telenor har i flere år samarbeidet med Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH for å få etablert teleøkonomi som et viktig område for anvendt forskning. Vi har nå ønsket å styrke også de langsiktige forbindelser med høyskolen som er en av våre viktigste rekrutteringskilder for spesielt kompetent personale.

Rektor ved NHH, Victor D. Norman mener professoratet vil gjøre det lettere å kombinere basiskompetanse og praktisk erfaring på et område der endringstakten er så høy at det er umulig å drive god metode- og teoriutvikling uten å være i nært inngrep med næringslivet.

Til toppen