Telenor starter UMTS-bygging i sommer

- Vi er i rute, forteller Telenor. Det er imidlertid ikke veldig imponerende, for Telenor forutså mangelen på telefoner og la listen på bakken.

Telenor ASA er, til tross for sin størrelse, den som har lagt opp til det roligste UMTS-løpet det første året. For i motsetning til mesteparten av den internasjonale mobilbransjen, klarte Telenor å forutse forsinkelsene med UMTS-telefonene.

Telenor har derfor lagt opp til et nett som skal dekke kun 170.000 mennesker innen 1. desember. Da rekker det for Telenor å bygge ut 40-50 basestasjoner, og det er kanskje bare halvparten som er nye, for Telenor har et mobilnett fra før.

- Vi la bevisst opp til det fordi vi så at det kunne komme forsinkelser på infrastruktur og terminaler, sier informasjonssjef Jo Heldaas i Telenor Mobil til digitoday.no.

- Det var ikke så vanskelig å forutse, vi snakket med utstyrsleverandørene og så hvor de lå i løypa. Vi er svært glade for at vi fikk rett i våre vurderinger, sier Heldaas.

I motsetning til flere av konkurrentene, ligger Telenor derfor godt an til å klare kravet om å være operative innen fristen 1. desember.

- Vi er ferdige med radioplanleggingen og begynner byggingen i sommer, forteller Heldaas. Det er ikke så store jobben, vi skal bygge ut i byene og trenger ikke å legge nye kabler eller reise master.

Telenor har også inngått kontrakt om leveranse av sentralsystemer med Ericsson og basestasjonsutstyr fra både Ericsson og Nokia.

Telenor har lovet å dekke alle tettsteder med mer enn 200 mennesker (3,75 millioner innbyggerer) innen 2005.


Til toppen