Telenor stenger for betaling av piggdekkavgift

Ordningen med innkreving av piggdekkavgift i Oslo omfatter ikke Telenor Mobil, opplyser Telenor i en pressemelding i dag. Hos Teletopia, som har levert løsningen som gjør det mulig å bruke mobiltelefonen for å betale piggdekkgebyret, mener en at noen har tatt et bevisst valg for å sabotere denne tjenesten.

Ordningen med innkreving av piggdekkavgift i Oslo omfatter ikke Telenor Mobil, opplyser Telenor i en pressemelding i dag. Hos Teletopia, som har levert løsningen som gjør det mulig å bruke mobiltelefonen for å betale piggdekkgebyret, mener en at noen har tatt et bevisst valg for å sabotere denne tjenesten.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz, sier til digi.no at selskapet opp gjennom hele sin levetid har opplevd problemer med Telenor.

- Dette føyer seg inn i den rekken av ulovligheter som Telenor iverksetter mot oss for å skade konkurransen i telemarkedet. Det er en del av et arrogant maktspill som Telenor utsetter oss for, sier Hercz, og legger til at når 2/3 av kundene forsvinner får selskapet et økonomisk tap. Han ser ikke bort fra at det har vært en del av Telenors vurdering.

Det var Østlandssensingen som torsdag morgen tok opp saken om at Telenor Mobil har sperret Teletopias tjeneste slik at Telenor Mobil-kunder ikke kan betale piggdekkavgiften via sin mobiltelefon.

Fremdeles kan NetComs kunder gjøre dette.

Hercz sier at Telenor Mobils tjeneste var operativ inntil klokken 15:00 onsdag ettermiddag da det ble sperret for denne tjenesten.

Teletopia fikk tidligere i høst kontrakten med å utvikle et system for å betale piggdekkgebyret som ble innført i Oslo fra 1. desember via mobiltelefonen, i konkurranse med et annet Telenor-selskap, Telenor Link. Kontrakten hadde en anbudsverdi på ti millioner kroner, og involverer drift av sentraldatabase og tilgang til databasen i sanntid fra Intranett, Internett og en telefoniløsning, og innkreving via teletorg. Kontrakten er gitt for ett år med oppsjon på ett år til.

Hercz sier til digi.no at flere andre tjenester i dag kan faktureres over telefonregningen, men altså ikke piggdekkavgift.

- Det er Samferdselsdepartementets avgjørelse at dette skal kunne skje via mobiltelefonen. Ifølge Hercz fakturerer Telenor allerede i dag andre tjenester via mobiltelefonregningen, for eksempel advokat-tjenester på teletorg og ulike kontakttelefoner.

Hercz har tatt opp saken med Post- og teletilsynet, med henvisning til det han mener er brukerbegrensning, noe teleloven ikke tillater.

Telenor Mobil sendte torsdag formiddag ut en pressemelding der selskapet skriver at Teletopia selv må ta ansvaret for å klargjøre overfor Samferdselsetaten i Oslo, og publikum hvilke begrensninger som ligger i deres innkrevningsløsning. Telenor Mobils informasjonsdirektør, Elisabeth H. Gjølme, sier at selskapet ønsker et skille mellom telefonutgifter og varekjøp foretatt fra mobiltelefonen.

- Det er en strategisk beslutning av selskapet at varer og tjenester ikke skal belastes på mobilregningen. Ved å åpne for fakturering av varekjøp på mobilregningen vil kundene lett få et feilaktig bilde av sine mobilutgifter. Mange personer får sine mobilutgifter dekket av arbeidsgiver, sier Gjølme, som også sier at Telenors telefonabonnenter i fastnettet kan få fakturert piggdekkavgiften på sin telefonregning.

Hun understreker også at anbudet som Telenor ga på en innkrevningsløsning for Samferdselsetaten i Oslo, klart tok forbehold om at ordningen ikke ville omfatte mobilregningen fra Telenor Mobil.

Hos Post- og teletilsynet opplyser rådgiver Randi Hovde, at tilsynet i første omgang vil be partene om dokumentasjon, før tilsynet vil vurdere om dette er en sak.

Til toppen