Telenor større på mobil utenlands enn hjemme

Telenors internasjonale mobilvirksomhet bidrar sterkt til selskapets sterke kvartalstall. Men også Ingvild Myhre kaprer igjen kunder.

Telenors internasjonale mobilvirksomhet bidrar sterkt til selskapets sterke kvartalstall. Men også Ingvild Myhre kaprer igjen kunder.

Telenor eier 100 prosent av aksjene i ungarske Pannon, 61 prosent av malaysiske DiGi.Com, vel 46 prosent av GrameenPhone i Bangladesh, omlag 54 prosent av ukrainske Kyivstar, vel 53 prosent av danske Sonofon, i overkant av 40 prosent av TAC i Thailand, 29 prosent av russiske VimpelCom, 18 prosent av greske Cosmote, vel 17 prosent av Connect Austria i Østerrike, 44 prosent av ProMonte GSM i Montenegro, 49 prosent av russiske StavTelSot, 20 prosent av portugisiske OniWay, foruten samtlige aksjer i norske Telenor Mobil.

Innen mobilområdet økte Telenor EBITDA i tredje kvartal med 23 prosent og driftsresultatet med 33 prosent - til henholdsvis 2,6 milliarder kroner og 1,5 milliarder kroner - sammenliknet med samme periode i fjor.

Og det er spesielt utenlandsvirksomheten som går godt for Telenors mobilsatsinger - ikke minst disse fire:

  • Selv om Pannon GSMs estimerte markedsandel var på 37 prosent ved utgangen av tredje kvartal sammenliknet med 39 prosent i samme periode i fjor, må en ta med i regnestykket at mobiltettheten i Ungarn i samme periode har økt fra 63 til 75 prosent. Pannon har med andre ord økt antall abonnement fra Q3 2002 til Q3 2003, nærmere bestemt med 11 prosent. Fra andre til tredje kvartal i år har Pannon hatt en kundetilstrømning på omlag 50.000 abonnenter. Selskapet har nå i overkant av 2,56 millioner abonnenter. Pannon hadde samlete driftsinntekter på 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 1,25 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet er bedret fra 235 millioner kroner til 278 millioner kroner.

  • DiGi.Com har økt sin markedsandel i tredje kvartal sammenliknet med samme periode i fjor med to prosentpoeng - fra 17 til 19 prosent. I lokal valuta økte driftsinntektene med 35 prosent, hovedsakelig som følge av frisk kundetilgang. Totalt hadde selskapet driftsinntekter på 826 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 650 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 112 millioner kroner, mot 43 millioner i Q3 2002. DiGi.Com hadde ved utgangen av tredje kvartal registrert nesten 2,1 millioner kunder.

  • Ukrainske Kyivstar har nesten like mange kunder som Pannon. I overkant av 2,51 millioner abonnenter var registrert tilknyttet selskapet per tredje kvartal i år. Det er en vekst på 51 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2002. Selskapet fikk et driftsresultat på 375 millioner kroner (92 mill. i Q3 2002) etter å ha passert 760 millioner kroner i driftsinntekter i tredje kvartal (190 mill. i samme periode i fjor).

  • GrameenPhone i Bangladesh er en stor aktør i et ellers lite utviklet mobilland. Mobiltettheten er foreløpig bare på 1,2 prosent, men i dette markedet har GrameenPhone en andel på 67 prosent. Dette representerer ved utgangen av tredje kvartal vel én million abonnenter, en økning på cirka 300.000 sammenliknet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endre på 231 millioner kroner (173 mill. i Q3 2002), mens driftsinntektene endte på 424 millioner kroner (opp fra 386 mill.).

  • Unntaket er danske Sonofon, der sterk konkurranse faktisk førte til abonnementsnedgang i tredje kvartal.

  • Så langt i år har Telenors internasjonale mobilengasjement tilført det norske teleselskapet driftsinntekter på over 9,23 milliarder kroner. Til sammenlikning er driftsinntektene for den norske virksomheten i Telenor Mobil per tredje kvartal på i underkant av 7,29 milliarder kroner.

  • I Telenors resultatrapport for tredje kvartal kan man lese at det fra utgangen av andre kvartal og frem til nå har vært en betydelig vekst i abonnementsbasen samlet sett for de mobilselskaper Telenor eier helt eller delvis. Veksten var spesielt stor i russiske Vimpelcom og TAC i Thailand. I september ble det f.eks. kjent at Vimpelcom klarte å karre til seg hele 140.000 abonnenter i St. Petersburg bare i løpet av de første fire og en halv månedene de hadde lisens i byen.

I Norge var Telenors estimerte markedsandel for mobile tjenester målt i antall abonnement omlag 57 prosent ved utgangen av tredje kvartal i år. Det imponerer kanskje ikke markedet, men også på hjemmemarkedet skjer det mye bra nå for Telenor: Etter tre kvartaler med tap av til sammen 79.000 kunder har Telenor Mobil i siste kvartal snudd trenden og økt kundemassen med 34.000.

Ingvild Myhre kan nå skilte med totalt 2.364.000 mobilkunder i Norge.

Samtidig har Telenor Mobils kunder økt både ARPU (gjennomsnittlig omsetning per kunde) og ringeminutter. Telenor Mobils ARPU økte i kvartalet fra 346 til 354 kroner. Selskapet ligger med andre ord fremdeles bak erkerivalen NetComs ARPU på 368 kroner (nedgang fra 377 kroner i samme kvartal i fjor, men er på rett vei.

Telenor Mobil anslår nå mobilpenetrasjonen i Norge til å være på hele 89 prosent. Selskapet har bedret EBITDA-marginen til 41 prosent, og driftsresultat før av- og nedskrivninger er økt til vel 2,83 milliarder kroner.

Til toppen