- Telenor styrker innholdssatsing

Telenor vil satse aktivt for å øke fortjenesten på markeder utenfor Norge og vil samtidig bevege seg oppover på verdiskalaen av produkter og tjenester - ikke bare konsentrere seg om passive nettleveranser. Det sa senior rådgiver Kjell Stahl i Telenors konsernledelse på Teleforums konferanse fredag.

Telenor vil satse aktivt for å øke fortjenesten på markeder utenfor Norge og vil samtidig bevege seg oppover på verdiskalaen av produkter og tjenester - ikke bare konsentrere seg om passive nettleveranser. Det sa senior rådgiver Kjell Stahl i Telenors konsernledelse på Teleforums konferanse fredag.

Stahl viste til at teknologi og innhold/tjenester på Internett smelter mer og mer sammen. Derfor vil kommersiell utnyttelse av innhold være avgjørende for muligheten til å tjene penger på nettet.

- Nå etablerer vi relasjoner mellom kommersielle innholdsleverandører og Telenor Online som dermed kan risikere å få flere roller, som nettleverandør og tilrettelegger av informasjon. En aktuell løsning kan være å inngå partnerskap med innholdsleverandører, sa han.

Stahl var svært bevisst de fundamentale spørsmål sterkere satsing på innholdstjenester vil reise. Konkurransepress vil bringe fram nye tjenester raskere enn før, men i følge Stahl vil Telenor operere etter etiske retningslinjer og søke informasjon om uheldige retningslinjer. Telenor har et selvstendig ansvar for å legge etiske prinsipper til grunn for sine valg, slo han fast.

Til toppen