Telenor styrker kommunikasjonen

Marit Døvik tilsettes fra nyttår i en nyopprettet stilling i Telenor som konserndirektør med overordnet ansvar for konsernets kommunikasjon.

Marit Døvik tilsettes fra nyttår i en nyopprettet stilling i Telenor som konserndirektør med overordnet ansvar for konsernets kommunikasjon.

Døvigs nye stilling blir opprettet fra 1. januar 1997, og skal omfatte ansvar for markeds og internkommunikasjon, profilering, medierelasjoner og samfunnskontakt.

Dagens raske endringer i rammebetingelser, markedsforbold og teknologi er blant årsakene til opprettelsen av denne nye stillingen, sier konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen i en pressemelding Telenor har sendt ut.

Døvig er i dag divisjonsdirektør i Telenor Bedrift as.

Til toppen